Prinášame Vám štatistiku od Invest Europe, mapujúcu vývoj európskeho súkromného kapitálu- Benchmark, ktorá bola spustená pred tromi rokmi s cieľom zdôrazniť čisté výnosy, ktoré európsky súkromný kapitál vygeneroval za posledných štyridsať rokov. Cieľom správy je demonštrovať nadpriemerný výkon odvetvia v porovnaní so svetovými benchmarkmi verejne obchodovaných akcií, najmä v časových úsekoch, ktoré sú relevantné pre dlhodobých investorov, ako sú penzijné fondy a poisťovne. Výskum zahŕňa použitie modifikovaného ekvivalentu verejného trhu (mPME) ako sofistikovanej metriky na meranie výkonu súkromného kapitálu voči verejným akciám, čo poskytuje inštitucionálnym investorom jasný prehľad o profile rizika a výnosov súkromného kapitálu.

Napriek náročným geopolitickým a makroekonomickým podmienkam v roku 2022, vrátane zrýchlenej inflácie a zvýšených úrokových sadzieb, odvetvie súkromného kapitálu preukázalo stabilitu a odolnosť. Európske segmenty súkromného kapitálu, vrátane výkupových fondov, rastového kapitálu a venture kapitálu, aj naďalej poskytujú silné vnútorné sadzby výnosu (IRR) a násobky investovaného kapitálu (MOIC), ktoré pravidelne predčia ich príslušné benchmarky. Nadpriemerný výkon európskych výkupových fondov oproti indexu MSCI Europe dosiahol 965 bázických bodov, zatiaľ čo európsky rastový kapitál a venture kapitál dosiahli 931, resp. 446 bázických bodov.

Podrobnejšia štúdia skúma fondy v rôznych fázach, od začiatku ich existencie až po úplne ukončené fondy, a porovnáva európske fondy so svojimi medzinárodnými konkurentmi v Severnej Amerike a zvyšku sveta. Európske fondy súkromného kapitálu dosahujú konzistentne dobré výsledky, najmä v dlhodobom horizonte 20 rokov a viac.

Vzorka správy pre rok 2022 obsahuje 756 európskych výkupných, rastových a venture kapitálových fondov, čo predstavuje nárast oproti minulému roku. Údaje sú agregované a anonymizované, aby poskytli komplexný prehľad o odvetví.

Správa zdôrazňuje zásadný prínos súkromného kapitálu pre dlhodobých inštitucionálnych investorov, ako sú penzijné fondy a poisťovne, pri dosahovaní ich investičných cieľov a podpore lepších dôchodkov pre európskych občanov. Súkromný kapitál pravidelne a výrazne predčí verejne obchodované akcie voči krátkodobým, strednodobým a dlhodobým horizontom, čím poskytuje stabilitu a silu investičným portfóliám v obdobiach rastu aj vo volatilných trhových podmienkach.