Stredoeurópsky segment private equity preukázal vynikajúci výkon s návratnosťou 16,55 % pre investorov do konca roku 2022, čím predbehol ostatné trhové segmenty a regióny. Tento rast výrazne prekonal index MSCI Europe, ktorý sa obchodoval o takmer 10 percentuálnych bodov nižšie. Okrem toho fondy stredoeurópskeho trhu preukázali svoj významný vplyv na zamestnanosť, generujúc v roku 2021 významný nárast zamestnanosti o 6,9 %, čo výrazne prevyšovalo priemernú hodnotu 1,2 % pre všetky európske spoločnosti. Stredoeurópsky segment zároveň zabezpečuje 35 % zo všetkých zamestnaní podporovaných súkromným kapitálom v Európe.

Nová správa Invest Europe s názvom "Mid-Market Private Equity: Europe's Engine for Growth" nielen zdôrazňuje finančný a sociálny výkon stredoeurópskeho private equity, ale tiež skúma investičné trendy a profily. Objem investícií stredoeurópskeho private equity do malých a stredných podnikov a rastúcich európskych firiem sa za posledné desaťročie viac ako trojnásobil, dosahujúc sumu 46 miliárd eur v roku 2022. Okrem toho sa celkový získaný kapitál zvýšil o viac ako 50 % v porovnaní s predchádzajúcim päťročným obdobím, dosahujúc sumu 194 miliárd eur.

Generálny riaditeľ Invest Europe, Eric de Montgolfier, zdôraznil kľúčovú úlohu stredoeurópskeho trhu pri tvorbe hodnôt, škálovaní malých a stredných podnikov a podpore rastu podnikov. Správa tiež poukazuje na významný rozvoj stredoeurópskeho segmentu súkromného kapitálu, ktorý ilustruje transformačné zmeny v širšom európskom odvetví súkromného kapitálu a rizikového kapitálu. S pôsobivým spravovaným kapitálom vo výške 318 miliárd eur a dostupnými investíciami vo výške 95 miliárd eur je stredoeurópsky trh pripravený podporiť európske spoločnosti v prekonávaní budúcich výziev a vystúpení ako silní globálni konkurenti.

Celú správu nájdete nižšie.