V roku 2022 preukázal český sektor a slovenský private equity (PE) a venture capital (VC) pozoruhodnú odolnosť v čase globálnych výziev. Napriek faktorom ako vysoká inflácia, rastúce úrokové sadzby a geopolitická neistota dosiahla investičná aktivita krajiny, najmä v oblasti venture capital, rekordné úrovne. Český venture ekosystém, podporený silným track recordom, robustnou infraštruktúrou a kvalifikovanou pracovnou silou, prosperoval, čím stanovil nový rekord v objeme transakcií.

Smerujúc do prvej polovice roku 2023 očakávajú sektory PE a VC silný rok so značnou aktivitou zlúčení a akvizícií (M&A). Avšak získavanie finančných prostriedkov môže predstavovať výzvy vzhľadom na globálne neistoty, hoci firmy v strednej Európe, vrátane Innova Capital a ACP, úspešne prilákali inštitucionálne záväzky. Vyššie ocenenia ponúkajú priaznivé podmienky pre výstupy aktív, ukazujúc pozitívny vplyv skúsených PE partnerov. Napriek trvajúcim neistotám sa PE osvedčil ako spoľahlivý zdroj flexibilného financovania a odbornosti pre ambiciózne české podniky, prispievajúc k udržateľnému rastu prostredníctvom strategického vedenia v oblasti medzinárodného rozvoja, stratégií vstupu na trh a excelentného postavenia v oblasti ESG (Environmentálna, Sociálna a Dobrovoľnícka governance).

Príbehy úspechu firiem ako Genesis a predaj Stangl Technik od Avallonu potvrdzujú hodnotu podpory PE a VC pri hnacom udržateľnom raste. Celková aktivita PE a VC v roku 2022 odzrkadľuje silu a rast českého obchodného ekosystému, pričom inštitucionálna podpora zohráva kľúčovú úlohu v pomáhaní podnikom škálovať sa pre udržateľný úspech. Napriek globálnym výzvam prispieva aktívna spolupráca so skúsenými investormi k vytváraniu pracovných miest, rýchlejšiemu rastu tržieb a ziskov a schopnosti podnikov prosperovať v stále sa meniacom trhovom prostredí.