Invest Europe, združujúca dáta od viac ako 1250 fund manažérov Európy a pokrývajúca 91% kapitálu (754 miliárd eur) manažovaných v Európe, zostavil aj kooperácii so SLOVCA, report vývoja private equity za prvý polrok 2022.

Fundraising

Predbežné údaje o fundraisingu za prvý polrok 2022 Európa dosiahli 64,5 miliardy eur. Toto je blízko H1 rekordného čísla v roku 2021 za posledné desaťročie 66,0 miliárd eur, čo je o 19 % viac ako priemer pre všetkých polročné obdobie za posledných päť rokov.

V tomto roku bolo ukončených 382 fondov a získavanie finančných prostriedkov počas šiestich mesiacov. Toto je mierny pokles v porovnaní s priemerom z minulosti päť rokov, najmä vďaka silnému fundraisingu od 2. polrok 2020 - 2. polrok 2021. Venture fundraising dosiahol 9,9 miliardy eur. To je najvyššia úroveň zaznamenaná v akomkoľvek polročnom období za posledných desať rokov a o 34 % viac oproti priemeru za predchádzajúcich päť rokov.

Investície

Predbežné údaje hovoria o 56,8 miliarde eur kapitálu investovaného do európskych spoločností počas H1 2022. Ide o pokles oproti H1 (revidované číslo z roku 2021), ale o 16 % viac, oproti priemernej sume investovanej za celý polrok obdobia v predchádzajúcich piatich rokoch.

Investície rizikového kapitálu zaznamenali svoje druhé najvyššie miesto za posledné desaťročie: 10,5 miliardy eur. IKT zostáva kľúčovým sektorom pre Venture investície, ktoré dostali 49 % z celkovej sumy. Buyout investície dosiahli 30,8 miliardy eur v prvom polroku 2022. Ide o mierne zníženie (od revidovaný údaj za H1 2021) vo výške 33,5 miliardy eur a v súlade s priemerom za posledných päť rokov. IKT na úrovni 32 % celkovo, predstavovali väčšinu investícií, nasledovanú spotrebným tovarom a službami (21 %). Rast investícií dosiahol v 1. polroku 2022 15,0 mld. eur. Toto, s výnimkou investícií v roku 2021, je najvyššia úroveň za posledné desaťročie. IKT zostáva sektorom priťahujúcim najväčší rast investície (41 % z celkového počtu) nasledované spotrebným tovarom a službami (12 %).

Viac informácii nájdete TU.