V spolupráci s European women in VC a ostatnými partnermi sme pripravili celoeurópsku správu o ekosystéme rizikového kapitálu z rodového hľadiska.

Rok 2021 bol opäť rekordným rokom pre startupy a fondy rizikového kapitálu, pričom do technologických spoločností v Európe bolo investovaných viac ako 100 miliárd eur. Rekordný bol aj rok pre fondy rizikového kapitálu, ktoré vyzbierali takmer 20 miliárd eur. Na ceste je ešte veľa prekážok.

Správa poukazuje na nerovnováhu pre európske manažérky rizikového kapitálu v prístupe ku kapitálu (iba 9 % AUM je v rukách žien), na nezrovnalosti v definíciách medzi jurisdikciami v úlohe riadiacich/generálnych partnerov a na nerovnaký prístup žien k výkonným funkciám.

Čo sa týka startupov vedených ženami, aj keď bolo do nich investovaných menej ako 2% peňazí VC.

Celú správu nájdete TU.