Analýza vypracovaná organizáciou Invest Europe, zachytáva zmeny v Capital Under Management a Dry Powder v rokoch 2011-2020 vo všetkých európskych krajinách. Kapitál pod správou (CUM) dosiahol v roku 2020 754 miliárd eur, rozložený medzi 2 564 spoločností. (283 miliárd eur z toho tvoril Dry Powder (DP)). Hodnota Portfolio At Cost (PAC) bola 471 miliárd eur.

Ďalšie zaujímavosti nižšie:

Historický trend ukazuje, že od roku 2011 CUM medziročne neustále rástol, pričom v rokoch 2018-2019 zaznamenal maximálny nárast 15 % (a 13 % od roku 2019-2020).

Buyout fondy v Európe mali v roku 2020 najväčší objem CUM zo všetkých fáz fondu, pričom DP tvorili 187 miliárd eur a PAC 299 miliárd eur. Historický trend ukazuje, že zameranie tohto štádia fondu držalo minimálne 65 % DP a 63 % PAC za ktorýkoľvek daný rok. Generalistist fondy si držali v roku 2020 druhý najväčší objem PAC (73 miliárd eur), zatiaľ čo v prípade DP to boli fondy venture capital (39 miliárd eur).

Fondy, ktoré v rámci Buyout dosiahli konečnú hodnotu viac ako 1 mld. eur, držali v roku 2020 väčšinu CUM Buyouts (282 mld. eur). V rámci ostatných zameraní na fázu fondu bola distribúcia CUM viac rozložená do niekoľkých veľkostných rozsahov, pričom rozsahy veľkostí fondu držali najväčšiu sumu CUM na zameranie fázy fondu za rok: 100 – 250 miliónov EUR vo Venture a Generalist a > 1 miliarda eur pre rast.

Fondy s ročníkmi 2017 – 2020, ktoré zaznamenali konečné uzatvorenia, mali väčšinu z celkového RP na rok 2020: 185 miliárd eur alebo 85 % z celkovej sumy. Čas potrebný na to, aby fondy videli DP ako % doteraz vyzbieraných prostriedkov pod 30 %, je zhruba konzistentný medzi skúmanými ročníkmi: približne 4-5 rokov. Tento čas je podobný pre ročníky na dosiahnutie maximálneho PAC ako % doteraz vyzbieraných prostriedkov.

Dry Powder v držbe fondov v roku 2020 boli najväčším prispievateľom nesplatené záväzky* pochádzajúce z dôchodkových fondov (29 % z celkového RP za rok). Nasledovali Fond fondov a správcov ostatných aktív (18 % z celkových RP za rok), rodinné kancelárie a súkromné ​​osoby (13 % z celkových RP za rok). Zdroje financií pre RP v roku 2020 sa líšia v závislosti od geografie a zamerania fázy fondu.

Celú analýzu nájdete v prílohe.