Invest Europe v spolupráci so SLOVCA a ďalšími organizáciami vytvorila analýzu hodnoty transakcií v 2011-2020 európskych spoločností. Správa sa zaoberá transakčnou hodnotou investícií Venture Capital a Private Equity.

Private Equity

 • Vo všetkých fázach za uplynulých 10 rokov, bola hodnota investícii 177,7 miliardy eur v roku 2020 z hľadiska hodnoty transakcie – viac ako dvojnásobok sumy investovanej v roku 2011. Celková suma za rok 2020 predstavuje 16 % pokles v porovnaní s rekordnou úrovňou 211,2 miliardy eur investovaných v roku 2019.
 • Buyout transakcie transakcie predstavovali 75 % celkovej hodnoty transakcií v roku 2020, kým venture & growth investície predstavovali 11 % a 12 %.
 • Počet transakcií zostal vysoký, v roku 2020 sa ich uskutočnilo 8 302, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje iba 5 % pokles.
 • Zatiaľ čo v roku 2019 bolo IKT (informačné a komunikačné technológie) (51,5 miliardy eur) tesne dostali na prvé miesto z hľadiska prideleného kapitálu v porovnaní so spotrebným tovarom a službami (50,4 miliardy eur), rozdiel sa v roku 2020 výrazne zvýšil – IKT dosiahli 68,4 miliardy eur, pričom bolo pridelených 31,6 miliardy eur na biotechnológiu a zdravotníctvo a 30,2 miliardy eur na spotrebný tovar a služby.

Growth Capital

 • Growth Capital investície dosiahli svoju druhú najvyššiu úroveň transakčnej hodnoty v roku 2020 s 21,8 miliardami eur investovanými v celej Európe po tom, čo dosiahli vrchol v roku 2019 na úrovni 27,4 miliardy eur. Rok 2020 predstavuje 22 % nárast oproti priemeru za posledných 5 rokov.
 • S prihliadnutím na sektor, IKT predstavovali 38 % hodnoty a 28 % počtu transakcií, za nimi nasledovali spotrebný tovar a služby (19 %, 25 %).
 • Growth transakcie vyššie ako 30 miliónov eur mali stále väčší podiel na celkovom počte transakcií: z 5 % z celkového počtu v roku 2016 na 8 % v roku 2020. Z hľadiska hodnoty v roku 2020 predstavovali 67 %.
 • Growth spoluinvestície sa za posledné desaťročie stali populárnejšími: v roku 2020 malo 38 % transakcií spoluinvestora oproti 19 % v roku 2011.

Venture Capital

 • Hodnota Venture Capital investícii za posledných 9 rokov neustále rástla a v roku 2020 dosiahla 20 miliárd eur. Zatiaľ čo celková investovaná suma* vlastného imania sa zvýšila, priemerný pomer vlastného kapitálu* na transakciu od roku 2012 klesol: z 83 % v roku 2011 na 72 % v roku 2020.
 • Venture investície do IKT v kombinácii s Biotech & zdravotnou starostlivosťou získali 75 % z celkovej hodnoty VC transakcií v roku 2020, pričom do týchto sektorov sa investovalo 9,2 miliardy eur a 5,8 miliardy eur.
 • Všetky európske regióny, okrem Spojeného kráľovstva a Írska, dosiahli v roku 2020 rekordnú úroveň z hľadiska Venture Capital investícií.

Buyout

 • Hodnota buyout tranzakcií dosiahla v roku 2020 133,3 miliardy eur, čo je 18 % pokles oproti rekordným úrovniam v roku 2019. Počet transakcií typu buyout sa v roku 2020 znížil o 16 % na 1 256. Priemerný podiel vlastného kapitálu* v rámci transakcií zostal stabilný na úrovni 67 %.
 • Mega transakcie (viac ako 1 miliarda eur) dosiahli svoju druhú najvyššiu úroveň v roku 2020 so 67,2 miliardami eur, čo je za desaťročným rekordom 75,2 miliardy eur investovaných v roku 2019.
 • IKT (50,6 miliardy eur) prevzala majoritný podiel na buyout kapitály Biotech & zdravotníctvo (23,4 miliardy eur), spotrebný tovar a služby (22,8 miliardy eur) a obchodné produkty & služby (22,2 miliardy eur).
 • V roku 2020, portfóliové spoločnosti nachádzajúce sa v regióne Francúzska a Beneluxu prilákali najviac investícií z hľadiska hodnoty buyout transakcie (36 miliárd rut), po ktorých nasledovali Spojené kráľovstvo a Írsko (32,8 miliardy eur), DACH (31,9 miliardy eur), južná Európa ( 21,8 miliardy eur), severské štáty (9,4 miliardy eur) a región strednej a východnej Európy (1,4 miliardy eur).

Celú správu si môžete prečítať nižšie.