Radi by sme vám predstavili Analýzu hodnoty transakcií Invest Europe, ktorá zachytáva investície venture capital a private equity do európskych spoločností od 2012 do 2021.

Krátke zhrnutie analýzy nájdete nižšie a celú analýzu v prílohe.

Private Equity

 • Vo všetkých fázach sa v roku 2021 investovala rekordná suma 286,4 miliardy EUR: viac ako trojnásobok sumy v roku 2012. Celková suma za rok 2021 predstavovala 35 % nárast v porovnaní s 212,4 miliardy EUR investovanými v roku 2020.
 • Buyout transakcie predstavovali 65 % celkovej hodnoty transakcie v roku 2021, zatiaľ čo rast a venture capital predstavovali 20 % a 14 %.
 • Počet transakcií zostal vysoký, v roku 2021 sa ich uskutočnilo 9 213, čo v porovnaní s rokom 2020 predstavuje nárast o 5 %.
 • Kapitál vyčlenený na informačné a komunikačné technológie (IKT) a na biotechnológiu a zdravotnú starostlivosť sa od roku 2016 zvyšuje a v roku 2021 dosiahol nové maximum 79,2 miliardy EUR a 45,9 miliardy EUR. Počas minulého roka sa investície v sektore energetiky a životného prostredia štvornásobne zvýšili a investície určené na finančné a poisťovacie aktivity sa takmer strojnásobili.

Venture Capital

 • Hodnota transakcie pri venture capital investíciách za posledných 10 rokov neustále rástla a v roku 2021 dosiahla rekord 39,8 miliardy EUR. Zatiaľ čo celková investovaná suma vlastného kapitálu vzrástla, priemerný pomer vlastného imania na transakciu sa od roku 2012 znížil: z 84 % v roku 2012 na 66 % v roku 2021.
 • Transakčná hodnota venture capital investícií nad 15 miliónov EUR sa v priebehu desaťročia zvyšuje: z 0,9 miliardy EUR v roku 2012 na 29,3 miliardy EUR v roku 2021.
 • V roku 2021 predstavovala hodnota venture capital investícií do IKT (18,2 miliardy EUR) 46 % z celkovej sumy, nasledovali biotechnológie a zdravotná starostlivosť (8,3 miliardy EUR) a spotrebný tovar a služby (5,0 miliardy EUR). Všetky európske regióny dosiahli v roku 2021 rekordnú úroveň z hľadiska investícií rizikového kapitálu.

Growth Capital

 • Investície do rastového kapitálu dosiahli najvyššiu úroveň transakčnej hodnoty v roku 2021, pričom v celej Európe sa investovalo 57,4 miliardy EUR, po dosiahnutí vrcholu v roku 2019 na úrovni 27,4 miliardy EUR.
 • V roku 2021 podľa sektorov predstavovali IKT 35 % hodnoty a 27 % počtu transakcií, za nimi nasledovali v hodnote biotechnológie a zdravotníctvo (17 %) a v počte transakcií spotrebný tovar a služby (25 %) .
 • Rastové transakcie väčšie ako 30 miliónov EUR mali stále väčší podiel na celkovom počte transakcií: zo 4 % z celkového počtu v roku 2017 na 16 % v roku 2021. Z hľadiska hodnoty predstavovali v roku 2021 84 % z celkovej sumy.

Buyout

 • Hodnota buyout transakcií sa od roku 2016 zvyšuje a v roku 2021 dosiahla rekordnú úroveň 184,8 miliardy EUR. Počet transakcií Buyout sa v roku 2021 opäť zvýšil (1 435), po malom poklese v roku 2020 (1 130). Priemerný podiel vlastného kapitálu v rámci transakcií sa oproti roku 2020 mierne znížil (63 %).
 • V roku 2021 mali najväčší podiel na buyout sektory: spotrebný tovar a služby (41,3 miliardy eur), ďalšie boli IKT (37,9 miliardy eur), obchodné produkty a služby (33,8 miliardy eur) a biotechnológia a zdravotná starostlivosť (27,6 miliardy eur).
 • Všetky európske regióny okrem DACH prilákali v roku 2021 viac kapitálu ako v predchádzajúcom roku. Portfóliové spoločnosti so sídlom v Spojenom kráľovstve a Írsku získali najväčšiu investíciu z hľadiska hodnoty buyout transakcie (54,8 miliardy eur), za nimi nasleduje región Francúzsko a Benelux (50 miliárd eur), južná Európa (29,3 miliardy eur), DACH (28,1 miliardy eur), severské štáty (20,3) a región CEE (2,3 mld. EUR).