Organizácia Invest Europe zostavila rozsiahlu štúdiu analyzujúcu návratnosť PE a VC fondov v Európe. Zistenia ukazujú, že európsky private equity v minulom roku výrazne predčil private equity benchmark aj napriek dopadom COVID-19. Hlavným hnacím motorom bola odolnosť odvetvia a schopnosť podporovať dlhodobých investorov v odvetví.

VC, Growth Capital vs. LBO

Záver štúdie je zistenie, že venture capital maturujú pomerne pomalšie ako ich rovesníci v oblasti Growth Capital a LBO financovania. Výkon európskeho venture capital je skôr negatívne ovplyvnený a môže javiť ako rizikovejší, ako v skutočnosti je. Váha aktívnych fondov je obzvlášť vysoká a NAV fondov  je hodnotený pomerne konzervatívne. Je ťažké čerpať definitívne závery o výkonnosti a rizikách novších fondov, ktoré neboli ovplyvnené krachom spôsobeným „dot-com“ bublinou (ICT).

Vysoká návratnosť VC fondov

Na základe súhrnného priemeru európskych venture capital fondov, fondy vykázali priemerne 11,09% IRR a 1,97x MOIC. Tento výkon je koherentný s vysokou návratnosťou investičnej stratégii. Štúdia zahŕňa likvidované fondy z ICT bubliny a aktívne fondy s konzervatívnejšie hodnotenými NAV.

Ako odvetvie dozrievalo, európske fondy venture capital zaznamenali nárast IRR z 9 na 11% v horizonte pri predlženom horizonte z 20 rokov na 30 rokov a 19,70% v 10-ročnom horizonte. Najlepší kompromis je 15-ročný horizont, ktorý obsahuje nielen aktívne prostriedky, ale aj niektoré realizované: IRR je 12,83%.

Príležitosť aktívnych fondov

Aktívne fondy, napriek konzervatívnym NAV, dosahujú lepšie výsledky s 2,16x násobkom oproti 1,28x pre MSCI Europe. Výkonnosť európskych venture capital fondov sú spravodlivo rozdelené homogénne z hľadiska násobkov, najmä bez ohľadu na fázu investície. Krivka je strmá a etablovaní manažéri prekonávajú rozvojových „bratov“. Rozptýlenie výkonnosti správcov fondu je nižšia ako v iných regiónoch, kvôli nižšiemu výkonu najvyššieho kvartilu. Napriek tomu, zvyšné tri kvartily sú zhodné s ostatnými regiónmi.

Na druhej strane sú aktívne fondy zatiaľ nádejnejšie, keďže viac ako 80% fondov zaznamenalo celkový zisk presahujúci 2,0x. Európske venture capital fondy si vyžadujú solídne výberové zručnosti výmenou za slušný výnos. Výkonnosť aktívnych fondov vyzerá zatiaľ atraktívne a konkurencieschopne v porovnaní s ich medzinárodnými rovesníkmi.