Invest Europe, asociácia zastupujúca európsky private equity, venture capital a sektor infraštruktúry, ako aj jej investorov, dnes zverejnila štatistiku private equity strednej a východnej Európy v roku 2020.

Druhý najlepší rok v oblasti VC investícií a private equity exitov v rámci regiónu

Private equity spoločnosti investovali v roku 2020 do rekordných 566 spoločností v strednej a východnej Európe, najmä vďaka dynamickým malým, stredným podnikom a startupom, ktoré podporili zotavenie z vplyvu COVID-19 a dlhodobý hospodársky a sociálny rozvoj v celej Európe. Správa ukazuje, že počet spoločností prijímajúcich private equity investíciu sa zvýšil o 15% na rekord z predchádzajúceho roka a prekonal päťročný priemer o 46%.

Venture capital bol hybnou silou investícií spoločností v roku 2020, keďže firmy podporili 474 startupov a scaleupov v celkovom objeme 358 miliónov EUR - čo je len 4% pod maximom dosiahnutým v roku 2019. Celkové investície do private equity klesli na 1,7 miliárd EUR v roku 2020, najmä z dôvodu absencie veľkých buyout transakcií, zahŕňajúcich kapitálové záväzky presahujúce 300 miliónov EUR v danom období.

Poľsko bolo vedúcou krajinou so štvrtinou celkovej hodnoty investícií v regióne (431 miliónov EUR) a domovom pre takmer pätinu spoločností, ktoré dostali financovanie. Podľa hodnoty investície nasledovalo Estónsko s 21% z celkového počtu krajín strednej a východnej Európy, Česká republika (17%), Maďarsko (14%) a Chorvátsko (9%). Podľa počtu obchodov bolo Maďarsko hlavným miestom investícií s 236 spoločnosťami, ktoré získali financovanie vo výške 226 miliónov EUR, z toho 220 bolo venture capital. Poľsko vykázalo celkovo 105 nových investícií, z toho 82 bolo venture capital. V celom regióne a pri všetkých investíciách boli poprednými odvetviami informačné a komunikačné technológie, ktoré stáli za takmer polovicou podporovaných spoločností, zatiaľ čo spotrebný tovar a služby sa umiestnili na druhom mieste.

Verejné ponuky podporili silný rok private equity exitov v roku 2020, pričom upriamili pozornosť na silu a potenciál spoločností vznikajúcich v strednej a východnej Európe. Exity sa zvýšili o 47% na 1,4 miliardy EUR, merané pri historických investičných nákladoch, pričom verejné kótovania dosiahli rekordných 690 miliónov EUR. Štatistiky ukazujú, že región strednej a východnej Európy v roku 2020 viac ako zdvojnásobil svoj podiel hodnoty európskych exitov na 5,8%.

Private equity fundraisingy s cieľom investovania v strednej a východnej Európe, klesli na 1 miliardu EUR, pretože fundraising cykly znamenali, že veľkí správcovia fondov v regióne neboli na trhu s cieľom získavania nových fondov. Venture capital v roku 2020 získal 667 miliónov EUR, čo je druhý najvyšší zaznamenaný súčet, postavením sektoru v nasledujúcich rokoch na udržateľnú vysokú úroveň investičných aktivít.

Celú správu nájdete nižšie.