Vážený členovia SLOVCA, dávame Vám do pozornosti prieskum 245 GPs a LPs v rámci Private Equity zaznamenaný našou partnerskou organizáciou Invest Europe v kolaborácii s Arthur D. Little. Prieskum zastrešuje témy od fundraisingu, správy portfólia, investičných príležitostí, až po vývoj trhu transakcií so súkromným kapitálom.

Agenda prieskumu:

1. Východiská a zhrnutie

2. Fundraising, podpora a investície od LP po praktických lekárov

3. Kľúčové investičné kritériá v Private Equity

4. Transakčný trh Private Equity

5. Zameranie operácií Private Equity a správa portfólia

Hlavné zistenie prieskumu:

GPs a LPs majú pozitívny výhľad do budúcnosti so zvýšenou aktivitou a príležitosťami na trhu Private Equity.

Dôvody:

  • GPs a LPs očakávajú zvýšený prílev kapitálu do Private Equity
  • Viera v PE aj vďaka očakávanému zvýšeniu aukcií a IPOs
  • Nárast ESG a Impact fondov
  • GPs zaznamenávajú nárast dôvery v hľadaní nových oportunít
  • Koronavírus nemal signifikantný negatívny dopad na trh

Celú správu si môžete prečítať nižšie.