Partnerská asociácia Invest Europe, zastupujúca európske private equity, venture capital a sektorov infraštruktúry, ako aj ich investorov vydala súhrnnú štúdiu zachytávajúcu aktivitu private equity spoločností počas minulého roku.

Fundraising

Celkový objem finančných prostriedkov v Európe počas roku 2020 dosiahol 101 miliárd eur, čo je pokles o 12% oproti roku 2019 (rekordný rok s 114 miliardami eur). Hodnota je v súlade s úrovňami zaznamenanými v roku 2018 (103 miliárd eur) a 2017 (97 miliárd eur). Rekordný počet 672 fondov vykonalo fundraising kapitálu v priebehu roku, čo je 15% nad priemerom za posledných päť rokov.

Investments

Celková výška vlastného imania investovaná do európskych spoločností sa medziročne znížila o 12% na 88 miliárd eur, z čoho 26 miliárd eur boli investície fondov. Pri porovnaní s 5-ročným priemerom, bola hodnota z roku 2020 18% nad priemerom. Až 8 163 spoločností získalo investície, čo je o 7% nad priemerom za posledných päť rokov. 85% tvorili malé a stredné podniky. 64% investovaného kapitálu v rámci krajiny, 29% bolo v rámci Európy a 7% z mimoeurópskych zdrojov.

Investície boli sústredené do troch hlavných odvetví: IKT (37%), spotrebný tovar a služby (19%) a biotechnológie a zdravotná starostlivosť (15%). IKT získali investície v hodnote takmer 33 miliárd eur, a biotechnológie a zdravotníctvo 13 miliárd eur, pričom obe dosiahli historicky najvyššiu úroveň investícií.

Divestments

Odpredaj spoločnosti v obstarávacej cene (podľa výšky investovaného kapitálu) v roku 2020 klesol o 34% oproti predchádzajúcemu roku na 23 miliárd eur. To je najnižšia úroveň predajov za posledných desať rokov. V priebehu roka došlo k ukončeniu činnosti 3 160 európskych spoločností, čo je o 18% menej ako v roku 2019.

Rozdelení podľa sumy bolo najpopulárnejšou východiskovou cestou exit route inej private equity spoločnosti (35%), nasledoval trade sale (25%) a verejná ponuka (12%). Podľa počtu spoločností bolo najpopulárnejším východiskom splácanie preferenčných akcií / pôžičiek alebo mezzanine (34%), nasledovaný obchodným predajom (15%) a odpismi (12%).

Podľa krajiny portfóliovej spoločnosti boli najaktívnejšie Francúzsko a Benelux (35% z celkového objemu predajov), po ktorých nasledovali Spojené kráľovstvo a Írsko (21%). Rovnaké poradie platí pri pohľade na krajiny private equity firiem: Francúzsko a Benelux (37%) a Spojené kráľovstvo a Írsko (35%) boli hlavnými trhmi. Priemerné obdobie držby spoločností odpredané v priebehu roka bolo pre všetky stratégie okrem výkupu necelých šesť rokov.

V prípade, že vás krátky výťah zo štúdie zaujal, celúsi môžeme stiahnuť v prílohe.