Náš člen, spoločnosť Mazars zverejnila prieskum zmeny správania investorov na inštitucionálnom finančnom trhu spôsobeného pandémiou Covid-19. Prieskumu, uskutočnený v decembri 2020, analyzuje odvetvie private equity a súkromného dlhu primárne v Európe,  Ázii, Severnej Amerike a Južnej Amerike. 70% respondentov mali veľkosť fondu do 200 miliónov libier.

Najzaujímavejšie zistenia:

  • respondenti predpokladajú oveľa miernejší pokles príjmov v nadchádzajúcich 12 mesiacoch ako sa pôvodne očakávalo
  • 91% respondentov uvádza, že sú „veľmi otvorení podnikaniu“ a hľadajú nové príležitosti
  • 40% opýtaných očakáva pokles príjmov na úrovni len 0%-10%
  • Približne 70% respondentov uvádza, že vnímajú, čoraz viac problematických príležitosti
  • 51% respondentov očakáva odloženie stratégie exitu v nadchádzajúcich 6-12 mesiacoch a neskôr

Väčšina investorov sa taktiež zhodlo na ekonomickom oživením ekonomiky v tvare „U", no stále vo väčšej miere očakávajú oživenie v tvare „V". Zvyšujúci sa optimizmus je pravdepodobne výsledkom spustenia očkovania v prvom kvartáli 2021 spolu s vládnymi opatreniami na podporu podnikov. Na pozitívny výhľad na ekonomické oživenie vplývajú vlády, ktoré podľa prieskumu zareagovali dobre.

Spracovanú publikáciu v Slovenskom jazyku nájdete tu.