Naša partnerská asociácia Invest Europe, zverejnila výskum zameraný na zvýšenie transparentnosti v rozsahu Európskeho private equity a úroveň kapitálu k dispozícii na nové investície. Výsledkom je priložená podrobná analýza zhromaždených ročných údajov za 13 rokov zachytávajúca viac ako 3 284 firiem a 9 145 fondov.

Výskum vytvára pre čitateľa obraz o spravovanom kapitále na konci roka 2019. Cieľom je pomôcť pochopiť, aké má postavenie európskeho private equity a jeho predispozícia na pomoc riešenia budúcich výziev.

Capital Under Management

Capital Under Management (CUM) dosiahol v 2 731 firmách spolu 708 miliárd EUR v roku 2019.Dry Powder (DP) činil v objeme 258 miliárd EUR, čo je ekvivalent kapitálu investovaného od roku 2017-2019. Zvyšnú časť v objeme 450 miliárd EUR predstavovalo Portfolio At Cost (PAC). Historický trend ukazuje, že od roku 2009 má CUM sústavne medziročne rástlo, s najvyšším rastom v horizonte od roku 2018-2019 na úrovni 16%.

V rámci RP aj PAC najväčšou časť kapitálu predstavovali Spojené kráľovstvo a Írsko (52% a 53% z celkovej sumy) v roku 2019, s prostriedky z Francúzska a BENELUX holding, tvorili ďalšiu najväčší objem (24% a 22% z celkovej sumy). Od roku 2009-2019 sa pomer PAC a RP v regiónoch držal zhruba stabilne.

Buyout funds

Buyout funds tvorili najväčší podiel CUM v Európe. Celková suma všetkých analyzovaných fondov u DP dosiahla 178 miliárd EUR a PAC 294 miliárd EUR v roku 2019. Historický trend ukazuje, že táto etapa fondu sa držala v pomere minimálne 65% u RP a 64% u PAC pre akýkoľvek daný rok. Fondy držali druhú najväčšiu sumu PAC v roku 2019 (67 miliárd EUR), zatiaľ čo v prípade DP to boli fondy venture capital (34 miliárd EUR). v rámci Buyout držalo väčšinu Buyout CUM v roku 2019 (280 miliárd EUR).

Celý výskum nájdete v prílohe.