Private Equity a Venture kapitál sú súčasťou každého región a obchodného sektor v Európe.

Private Equity podporuje 10,5 milióna pracovných miest v Európe, čím sa stáva významným
zamestnávateľom vo väčšine priemyselných odvetví.

V roku 2018 bolo v Európe skoro 23 tisíc podnikov podporovaných private equity kapitálom. Z toho bolo 14 500 malých a stredných podnikov (SME), ktoré zamestnávali 874 tisíc zamestnancov naprieč celou Európou.

Medzi rokmi 2017 a 2018 private equity vytvorilo 173 tisíc nových pracovných miest, čo je 5.5% medziročný nárast v job creation pre segment private equity. Pre porovnanie, priemerný nárast job creation pre európsky pracovný trh je iba 1.1%. 

Veľmi významným regiónom, kde private equity kapitál vytvára nové pracovné miesta je aj Bratislava. V rámci regiónu CEE je Bratislava tretím regiónom s najvyšším medziročným percentuálnym nárastom nových pracovných miest (30%), ktoré boli v roku 2018 vytvorené private equity kapitálom. Celkovo bolo v CEE vytvorených až 12 796 nových pracovných miest za pomoci private equity, čo je najvyšší medziročný nárast v Európe o 10.7% oproti roku 2017. Lídrom v celkovom počte nových pracovných pozícií je ale Francúzsko a Benelux s viac ako 56 tis. nových pozícií v roku 2018.

V prípade malých a stredných podniky (SME), ktoré sú podporované private equity alebo venture kapitálom, je Bratislava úplným lídrom v oblasti job creation v regióne CEE. V roku 2018 to predstavuje v Bratislave 30% medziročný nárast zamestnania v private equity podporovaných SME. 

Bližšie detaily nájdete v priloženom reporte od Invest Europe na stiahnutie.