Pozývame Vás na konferenciu organizovanú Highgate Group venovanú problematike tzv. švarc systému, ktorá už desaťročia ovplyvňuje slovenské podnikateľské prostredie. Téma zamestnávania živnostníkov/kontraktorov vzbudzuje veľký záujem najmä kvôli ich daňovo-odvodovým výhodám.

Dátum: 18. 4. 2024

Miesto podujatia: Online / Prezenčne - Styla Event Hall

Avšak s týmto typom zamestnávania sú spojené aj rôzne výzvy, najmä z právno-regulačného hľadiska:

  • Kedy je možné využiť kontraktora a kedy je nutné mať s ním pracovnoprávny vzťah?
  • Aké sankcie hrozia v prípade názorového rozdielu s kontrolným orgánom?
  • Ako často prebiehajú kontroly a ktoré inštitúcie monitorujú švarc systém?
  • Ako správne nastaviť práva a povinnosti v zmluvách, aby sa minimalizovali regulačné riziká?
  • Navyše, je dôležité poznať hranicu, ktorá ak je prekročená, môže mať nelegálny švarc systém trestnoprávne dôsledky.

Švarc systém prináša aj ekonomické výzvy, nielen z mikroekonomického hľadiska, ale aj z makroekonomického pohľadu. Často sa porovnávajú daňovo-odvodové súvislosti medzi živnosťou, autorskými zmluvami, zamestnaním a SRO. Diskutuje sa nielen o efektívnych daňovo-odvodových sadzbách, ale aj o povinnostiach platiť zdravotné a sociálne poistné, a dávky zo sociálneho poistenia.

Táto konferencia má ambíciu byť jediným miestom, ktoré sa zameriava na všetky relevantné právne, daňové, odvodové a ekonomické súvislosti spojené so švarc systémom. Podujatia sa môžete zúčastniť pohodlne online alebo osobne, pričom je kapacita miest obmedzená.

Registrovať sa môžete TU.

Tešíme sa na Vašu účasť!