Chceli by sme Vás pozvať na online/offline podujatie organizované členom SLOVCA Mazars. Podujatie s názvom Aktuálne novinky v oblasti DPH na roky 2023 a 2024 sa bude organizovať 8. februára 2023 od 9:00 do 10:30 v Bratislave (The Spot Vacuumlabs v SkyPark Office na Bottovej 2A), Košiciach (kaviareň Papa na Kukčínovej 2 v areáli Kulturparku) alebo online. Dozviete sa viac o novelách prichádzajúcich do platnosti, zmeny v registračnej povinnosti, základu dane a ostatné zmeny v oblasti DPH.

Agenda

  • Predstavenie obsahu novely Zákona o DPH, ktorá je účinná od 01.01.2023 resp. 01.01.2024
  • Zmeny v DPH registračnej povinnosti a možnosť zrušenia registrácie pre vybrané DPH subjekty
  • Povinnosť opravy odpočítanej DPH pri úplnom alebo čiastočnom neuhradení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby
  • Oprava základu dane v prípade nevymožiteľnej pohľadávky
  • Zníženie sadzby DPH v oblasti podpory športu a pri reštauračných a stravovacích službách
  • Ostatné zmeny v oblasti DPH
  • Priestor na otázky

Viac informácii o podujatí, ako aj registrovať sa môžete TU.