Pozývame Vás na konferenciu o zakladaní a prevádzkovaní investičných fondov, organizovanú členom SLOVCA, Highgate Law & Tax. Konferencia sa uskutoční prezenčne 14.6.2022 v Sheraton Hotel v Bratislave.

O konferencii:

Malé slovenské alebo zahraničné investičné fondy sa u Slovákov tešia čoraz väčšej pozornosti. Vznikajú tak investičné fondy pre nehnuteľnosti, cenné papiere, derivátové operácie, venture capital alebo kryptoaktíva. Niektoré z nich sú predmetom regulácie a niektoré sa snažia tejto regulácií práve vyhnúť.

V rámci našej právnej a daňovej praxe sa stretávame s množstvom zaujímavých business modelov, ktoré sa formálne a/alebo materiálne dotýkajú fondového podnikania. Pre niektoré business modely predstavuje fondová štruktúra zefektívnenie právneho a daňového fungovania. Pre iné zasa neprimerane zvýšenú administratívu.

Témami konferencie preto budú:

  • hranica medzi kolektívnym investovaním a štandardným equity financovaním, prípadne crowdfundingom z regulačného hľadiska;
  • úloha a prax NBS pri výkone dohľadu, administratívne a trestnoprávne súvislosti pri nedodržaní regulačného rámcu;
  • typy investičných fondov na Slovensku a administratívna a finančná nákladnosť ich založenia;
  • akcionárske štruktúry pri fondoch; vzťahy medzi zakladateľmi a investormi;
  • zdaňovanie a účtovanie fondov;
  • SICAV a investičné fondy kvalifikovaných investorov pre Slovákov v Českej republike;
  • daňové a regulačné implikácie pre slovenských zakladateľoch a investoroch pri zahraničných fondoch;
  • investičné fondy vo vybraných krajinách v zahraničí a presahy na Slovensko;

Viac o konferencii, ako aj registrovať sa môžete TU.