Predstavujeme Vám EIF Private Debt prieskum SME spoločností v Európe a pozývame Vás na online seminár zameraný na prezentovanie výsledkov prieskumu. Seminár pod záštitou EIF v spolupráci s Univerzitou v Trieri/Nemecko sa uskutoční 10.3.2022 o 15:00.

Práca analyzuje trhový segment dlhových fondov. Poskytuje prehľad trhu a komplexný pohľad na výsledky prieskumu Private Debt EIF, novej štúdie, ktorá poskytuje jedinečný pohľad a pomáha zvyšovať transparentnosť trhu. Dokument tiež predstavuje akčný plán EIF na riešenie nedostatkov Private debt na európskom trhu.

Private Debt EIF prieskum (spolu s EIF VC prieskumom, EIF Private Debt prieskumom medzi strednými trhmi EIF a prieskumom Business Angels, najväčším kombinovaným pravidelným prieskumom medzi GPs  a Bas na celoeurópskej úrovni) poskytuje príležitosť získať jedinečné informácie o trhu.

Analýza sa zameriava na nálady na trhu a dopady COVID-19, súčasnou situáciou, vývojom v nedávnej minulosti a očakávaniami do budúcnosti. Hlavné výsledky sú zhrnuté a porovnané v priebehu času. Publikácia poskytuje ucelený obraz o vývoji a situácii na trhu v roku 2021, ako aj o výhľade do blízkej budúcnosti.

Registráciu na webinár nájdeje TU.

Celú štúdiu, ako aj bližšie informácie o online seminári nájdete v prílohe.