Pozývame vás 27.4.2021 na prvú virtuálnu V4 ESG Conference, ktorej sa zúčastnia medzinárodní korporátni, akcioví a bankoví odborníci, ktorí budú spoločne skúmať výzvy a dopady spoločensky zodpovedných investícií na globálny trh. Okrem prezentácií, bude na jednodňovej konferencii prebiehať diskusia za okrúhlym stolom so špecializovanými podnikovými odborníkmi zo všetkých štyroch krajín.

Online podujatie umožňuje profesionálom v oblasti podnikového a akciového trhu a subjektom s rozhodovacou právomocou zdieľať svoje skúsenosti a osvedčené postupy v oblasti ESG (environmentálne, sociálne a vládne) témy, čo prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju.

Virtuálnu konferenciu otvorí Zsolt Jamniczky, predseda HBLF a člen predstavenstva spoločnosti E.ON Hungária Zrt., nasledovaný Remy Briandom, výkonným riaditeľom a členom výkonného výboru MSCI ESG. Medzi rečníkmi a účastníkmi okrúhleho stola sú významní odborníci s dlhou históriou v obore, napríklad:

  • Jason Channell, výkonný riaditeľ, vedúci udržateľného financovania, Citi Global Insights
  • David Radermacher, viceprezident pre udržateľnosť a klímu, v spoločnosti E.ON SE
  • Mirjam Staub-Bisang, výkonný riaditeľ, vedúci BlackRock Švajčiarsko
  • Alastair Teare, obchodný vedúci pre riziká v spoločnosti Deloitte Central Europe
  • Oliver Marchand, globálny vedúci výskumu a modelov ESG v Centre pre klimatické riziká, MSCI Inc.
  • Clark Anderson, výkonný riaditeľ, riaditeľ pre riadenie rizika krajiny a klimatických rizík, Morgan Stanley v New Yorku
  • Laura Segafredo, PhD, globálna vedúca udržateľného výskumu, ETF BlackRock a indexových investícií
  • Kevin A. Murray, výkonný riaditeľ pre klaster Citi’s Central Europe Cluster

V prípade záujmu zúčastniť sa na konferencii, neváhajte využiť kód na 50% zľavu: V4ESGMEMBERS

Viac informácii, ako aj registráciu na konferenciu nájdete tu.