Naša partnerská asociácia Invest Europe, zastrešujúca PE&VC v rámci CEE organizuje kurz s cieľom pomôcť investorom v oblasti private equity, venture capital a správcom fondov zdokonaliť sa s procesmi a právnymi dokumentáciami sekundárnej transakcie z pohľadu sekundárneho kupujúceho, sekundárneho predávajúceho a GP.

Témy, ktorých sa bude kurz dotýkať:

  • Prehľad procesnej a právnej dokumentácie
  • Kúpno-predajná zmluva
  • Transakcie vedené GP

Pre koho je kurz primárne určený

Sekundárni kupujúci vrátane sekundárnych fondov, primárnych fondov a iných inštitucionálnych investorov, ktorí uplatňujú oportunistický prístup (tj. Kupujú sekundárne podiely, keď sa naskytne príležitosť, napr. Kupujú podiely vo fonde, do ak niektorí z investorov majú záujem o predaj).

Viac informácii sa dozviete na stránke Invest Europe TU alebo v prílohe.