Pozývame vás na online Reality check/lessons learned pri PE investíciách diskusiu pod záštitou organizácii SLOVCA v spolupráci so študentskými parlamentami Národohospodárskej fakultyPodnikového manažmentu.

Časový harmonogram

Diskusia sa bude konať 05.05.2021 online cez Microsoft Teams.

Začiatok stretnutí:      17:00
Koniec stretnutí:         18:00

Speakri:

Boris Kostík je profesionál v oblasti investičného bankovníctva s rozsiahlymi skúsenosťami v poskytovaní strategického poradenstva podnikom a vládam v súvislosti s fúziami a akvizíciami, finančným modelovaním a oceňovaním, due diligence a vykazovaním klientov a vedením projektových prác počas celého ich životného cyklu. V súčasnosti zastáva pozíciu Director a člen predstavenstva vo Wood & Company, kde zodpovedá za M&A, finančné/poradenské služby a portfólio manažér private equity fondu zameraného na slovenské SME. Je členom dozornej rady spoločností KOSIT, HOPIN, Virtual Reality Media a Eyerim. Členom predstavenstva v Saneca Pharmaceuticals, SLOVCA a zástupca Eterus Capital.

Martin Chocholáček je profesionál v oblasti private equity investícií do súkromných spoločností s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti riadenia procesov fúzií a akvizícií zo strany investora, vrátane due diligence, finančných analýz a modelovania, oceňovania a hodnotenia podnikateľských plánov a vízií majiteľov firiem. V súčasnosti je viceprezidentom Enterprise Investors, najstaršej a jednej z najväčších private equity firiem v strednej Európe, zodpovedný za investície na Slovensku a v Českej republike. Do firmy prišiel v r. 2012 a bol zodpovedný za investície v spoločnostiach ako Nay Elektrodom, Scitec Nutrition, Noriel, CBA Slovakia a Kofola. Je člen predstavenstva SLOVCA. V minulosti pôsobil v spoločnosti Wood & Company pri PE investíciách fondu SRKF (teraz Eterus Capital), taktiež mal na starosti IPOs, M&A poradenstvo a finančné modelovanie pre globálneho PE investora a pri projektovom financovaní (PPP projekty výstavby diaľníc na Slovensku).

Moderátor:

Lukáš Baloga (projektový manažér SLOVCA)

Ako sa zúčastniť?

Pošlite email na adresu baloga@slovca.sk (uveďte predmet: Diskusia) a očakávajte pozvanie na diskusiu.