Partnerská organizácia Invest Europe organizuje 5-7. júla 2021 online kurz IPEV oceňovania. Kurz sa zameriava na porozumenie a aplikáciu pokynov medzinárodného private equity a venture capital oceňovania.

Ak potrebujete porozumieť a uplatniť pokyny pre medzinárodné ocenenie private equity a venture capital (pokyny IPEV) a pokyny pre investorské reportovanie, je to pre vás to pravé školenie. Dôraz sa bude klásť na praktické príklady, diskusiu o prípadových štúdiách a každodenných výzvach, s osobitným dôrazom na špecifiká venture capital aj odkúpenia.

Kľúčové témy:

> Úvod do Pravidiel oceňovania IPEV

> Prípadové štúdie ocenenia pri výkupe

> Prípadové štúdie ocenenia v podniku

> Pokyny pre výkazníctvo Invest Europe

Speakri:

Ben Honeywood, director KPMG

David Larsen, managing director Duff & Phelps

Jonathan Lungalang, director KPMG

Robert Schlachter, partner LGT Capital Partners