Pozývame Vás 20-21. mája na kurz úvodu do sveta investícií organizovaný našou partnerskou organizáciou Invest Europe. Kurz je zameraný na oboznámenie sa so základnými pojmami podnikania v oblasti private equity a venture capital.

Pre koho je kurz určený?

Pre „nováčikov“ vo svete private equity (menej ako 2 roky), nie priamo zapojených do private equity investícii. Preferencia osobných a exekutívnych asistentov, office manažérov, účtovníkov, pracovníkov marketingu, komunikácie a ľudských zdrojov atď.

Kurz je taktiež vhodný aj pre budúcich generálnych riaditeľov a finančných riaditeľov spoločností, podporujúcich private equity.

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Kurz vám priblíži private equity odvetvie, v ktorom pracujete. Cieľom je zlepšenie vášho výkonu a zvýšenie prínosu k úspechu tímu a organizácie. Osvojíte si špecifický slovník odvetvia, kľúčové míľniky v investičnom procese a vzťahy s investormi.

Hlavné body kurzu:

  • Osvojenie si slovnej zásoby, ktorá je špecifická pre private equity a venture capital
  • Identifikácia jednotlivých fáz investícií v private equity a následné dopady z administratívneho hľadiska podpory
  • Pochopenie uceleného kontextu private equity smerujúce k efektívnejšiemu výkonu zamestnanca

Registráciu na kurz, ako aj bližšie informácie nájdete tu.