Za SLOVCA sa predseda Správnej rady Ján Kutan dňa 26.11.2019 zúčastnil ako delegát Snemu Združenia podnikateľov Slovenska a následnej Konferencie 1989 - 2019: 30 rokov podnikania na Slovensku. Tohtoročný formát Snemu ZPS bol iný ako doterajšie podujatia, najprv prebehla pracovná časť (Snem), následne potom slávnostná časť Snemu vo forme konferencie k 30. výročiu podnikania na Slovensku. 

 

Na slávnostnej časti vystúpil ako prvý staronový prezident ZPS Ján Oravec.

Ako povedal prezident ZPS Ján Oravec, nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky z roku 1988 umožnilo poskytovanie služieb občanmi v prevádzkárňach, ktoré im prenechali na dočasné užívanie socialistické organizácie. Túto možnosť využilo pomerne veľa ľudí. Tí rýchlo pochopili, že v nových podmienkach sa nezaobídu bez organizácie, ktorá by obhajovala ich záujmy. Necelý mesiac po novembri - 16. decembra 1989 - si prví podnikatelia takú organizáciu založili a vzniklo Združenie podnikateľov Slovenska s cieľom bojovať proti všetkým trhovým obmedzeniam, podporovať priaznivé podnikateľské prostredie bez privilégií a výnimiek, ktoré narúšajú hospodársku súťaž, a chrániť práva a slobody podnikateľov. Okamžite sa stalo rozhodujúcim reprezentantom súkromnopodnikateľského stavu. Jeho predstavitelia pomohli vypracovať prvé zákony vytvárajúce podmienky pre podnikanie po novembri 1989, najmä legendárny zákon č. 105, zákon o súkromnom podnikaní a zákon o dani z príjmov. Po 30 rokoch možno konštatovať, ako zdôraznil prezident ZPS Ján Oravec, že hlavné pozitíva sú spojené so súkromným sektorom. Štruktúra ekonomiky sa zásadne zmenila, v roku 1989 takmer neexistujúci súkromný sektor dnes dominuje vo výrobe a distribúcii väčšiny tovarov a služieb. Počet podnikateľských subjektov narastá, súkromný sektor je najväčší zamestnávateľ. Ním generované zdroje financujú verejný sektor. A práve verejný sektor, podľa prezidenta ZPS, spôsobuje negatíva, keďže hospodári nezodpovedne, počet zamestnancov v ňom je príliš vysoký a najhoršie dnes fungujú sektory, kde dominuje štát, a síce školstvo, zdravotníctvo, ale aj justícia.

"Celá spoločnosť je nesmierne prebyrokratizovaná a preregulovaná. V 90. rokoch štát vlastnícky odišiel z väčšej časti ekonomiky, ale toto 'oslabenie' svojho vplyvu si viac než vykompenzoval obrovským nárastom regulácie v nasledujúcich dvoch dekádach. Ak vezmeme do rúk ktorýkoľvek zákon, oproti roku 1989 alebo 1993 prišlo k dramatickému nárastu počtu strán. Viac strán, viac paragrafov, viac povinností, často nezmyselných. Preto je náš pohľad na obdobie rokov 1989 až 2019 kritický. Prešli sme od socializmu ku kapitalizmu a späť," zdôraznil Oravec.

 

Za Národnú radu Slovenskej republiky vystúpil jej podpredseda Martin Klus, ktorý ocenil aktivity podnikateľov a najmä združenia, ktoré má jasnú víziu a jeho aktivity smerujú k zlepšovaniu podnikateľského prostredia. Zároveň sa ospravedlnil v mene parlamentu za legislatívu, ktorá zvyšuje byrokraciu, ako aj reguláciu, ktorá negatívne ovplyvňuje podnikateľské prostredie.

 

Minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) uznal, že pri množstve zákonov, vyhlášok a rôznych nariadení, prijaté antibyrokratické balíčky nie sú veľa, ale pripravuje sa štvrtý balíček, ktorý tiež napomôže pri znižovaní záťaže podnikateľov. Zároveň povedal, že rezort bude aj naďalej pokračovať vo vyhodnocovaní legislatívnych noriem upravujúcich podnikanie, ich prínos prípadne škodlivosť, a navrhne ich zmenu prípadne zrušenie.

 

Po slávnostnej časti nasledovali panelové diskusie, ako aj raut.

Foto: https://www.zps.sk/novinky/2019/1989-2019-30-rokov-na-strane-podnikania

Zdroj: https://www.teraz.sk/spravy/zdruzenie-podnikatelov-slovenska-si-pr/432393-clanok.html;