V utorok 22.10 sa uskutočnil diskusný večer organizovaný SLOVCA v Impact Hub Bratislava.

Publikum pozostávalo prevažne z členov asociácie SLOVCA, teda investičné fondy, konzultantské, daňové a právne spoločnosti.

Tento krát sme ale prizvali aj širšie publikum pozostávajúce z členov start-upovej komunity, ako aj zo zamestnancov štátnej správy.

 

Diskusný večer otvoril predseda správnej rady SLOVCA Ján Kutan, ktorý privítal prítomných takmer po roku od ostatného podujatia, ktoré sa konalo na rovnakom priestore. Odprezentoval v krátkosti aktivity SLOVCA najmä vyzdvihol zriadenie a aktivitu Legal & Tax Committee (LTC) ako poradný orgán Správnej rady SLOVCA.

 

Po ňom s prezentáciou o tom, čo sú to Private Debt Investments, následoval Radoslav Tausinger, člen správnej rady SLOVCA a managing Director CVI (Credit Value Investments) 

 

Prvý diskusný panel s Martinom Magálom (predseda LTC SLOVCA a Partner Allen & Overy) a so Šimonom Šickom (CEO Pixel Federation) a Michalom Jablonkom (Partner Limerock Advisory), diskutoval na tému Startup vs. Investor - ako vyjednávať s investorom, ako funguje Termsheet dokument.

Pri tejto príležitosti bol odprezentovaný modelový Termsheet SLOVCA, na ktorom počas leta pracovala naša pracovná skupina LTC a môžete si ho stiahnuť TU.  

Panelisti upozornili, na čo si pri vyjednávaní treba dávať pozor a ktoré klauzuly Termsheetu sú najčastejšie pri vyjednávaní nepochopené a ktoré sú absolútnym štandardom.

 

Druhý diskusný panel na tému Venture capital a Inovácie na Slovensku moderoval Andrej Petrus (Project manager SLOVCA). Panelistami boli Peter Kolesár (Partner Civitta), Christian Mandl (Partner Neulogy Ventures) a Michal Nešpor (Partner Crowdberry).

Sumarizácia panelu je, že venture capital trh na Slovensku má pre early stage projekty dostatok peňazí, v neskorých fázach máme investment gap a nedostatok financií.

Na to aby sa poriadne VC trh naštartoval potrebujeme vidieť lokálne úspešné exity, ktoré by taktiež vygenerovali nových business angels s priamou skúsenosťou z podnikania a exitu podniku.

Pre lokálne VC fondy je problémom dealflow a jeho kvalita, aj keď sa za posledné roky zlepšila. Univerzity a akadémia sa nevenujú inováciám a ich komercializácií dostatočne a nemajú vybudované poriadne tech transfer offices a podnikateľské inkubátory, zároveň máme aj málo univerzít, ktoré sa venujú serióznemu výskumu.

 

Štát by sa mal systematickejšie a centralizovane zamerať na podporu inovácií. Čo sa VC fundraisingu týka, na Slovensku je paradoxom, že je jednoduchšie pre fond získať peniaze z verejných zdrojov ako od súkromných investorov. 

Chceme sa poďakovať všetkým návštevníkom ako aj panelistom k účasti, priestor bol naplnený maximálnou kapacitou. Považujeme za jednu z úloh SLOVCA prepájať ekosystém na Slovensku, teda všetkých stakeholderov z oblasti venture capital a private equity, príležitosť na networking chceme pre našich členov naďalej organizovať. Ďalšou úlohou, ktorú sme týmto diskusným večerom sledovali, je informovanie verejnosti o venture capital a private equity možnostiach investície, o tom ako tento proces funguje, čo bolo predmetom prvého diskusného panelu. Druhý diskusný panel zasa otvoril dôležité otázky toho, akým spôsobom sú na Slovensku podporované inovácie, ako tomu systematicky pomáhať a ako vyzerá náš venture capital trh, kam smeruje?

Po skončení pracovnej časti  program ďalej pokračoval networking mixerom.

Pozrite si všetky fotografie z diskusného večera na následujúcom linku.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia, ktoré bude (spolu)organizovať SLOVCA, alebo na ktorej sa zástupcovia SLOVCA s Vami stretnú.

SLOVCA