Ďakujeme za možnosť vystúpiť predsedovi Správnej rady SLOVCA Jánovi Kutanovi s prednáškou "Možnosti financovania franchisingového podnikania cez rozvojový kapitál", v rámci výstavy PODNIKAJTE S FRANCHISINGOM organizovanej Slovenskou Franchisingovou asociáciou (SFA) dňa 22.10.2019 v Bratislave.

S franchisou PE a VC investori podľa nás zatiaľ nemajú skúsenosť – je to veľmi kapitálovo náročné a nejasné vysledkom "otvoriť" franchisu, naši investori taktiež majú investičné požiadavky, buď geografické alebo aj odvetvie – napr. technológie. O to viac budeme ďalej sledovať trendy a prieniky.

Jednalo sa o podujatie, ktoré si už buduje svoju tradíciu a sme radi že sme sa takéhoto podujatia mohli zúčastniť a predstaviť rozvojový kapitál prítomným účastníkom.

Prezentáciu SLOVCA si môžete stiahnuť v prílohe.

Zdroj: https://podnikajtesfranchisingom.sk/