Dňa 22.5.2019 sa konala členská schôdza SLOVCA, ktorej predsedal predseda Správnej rady Ján Kutan.

Túto viedol podľa programu schôdze a členovia odhlasovali navrhované body v súlade s návrhom.

Za zmienku stojí prijatie nových troch pridružených členov, a to spoločnosti PriceWaterhouseCoopers, s.r.o., JOiNUS s.r.o. (vlastník licencie The Alternative Board) a PFCEU s.r.o., čim sa počet členskej základne SLOVCA rozrástol na 33.

Za nových členov Správnej rady boli zvolení Radoslav Tausinger z CVI Dom Maklerski a Martin Magál z Allen & Overy, ktorý bol zároveň Správnou radou vymenovaný za predsedu poradného orgánu Správnej rady - Legal & Tax Committee (LTC), ktorú Správna rada zriadila na svojom zasadnutí dňa 24.4.2019.

Po skončení členskej schôdze nasledovala registrácia účastníkov na pracovnú časť podujatia

a krátky network spojený s občerstvením.

Pracovnú časť podujatia otvoril Ján Kutan privítaním účastníkov a predstavením nasledovného programu.

Udelil priestor partnerom podujatia ku krátkej prezentácii, a to zástupcom Rozhodcovskému súdu Slovenskej advokátskej komory, ktorí predstavili koncept a výhody alternatívneho riešenia sporov

a Slovak Business Agency, ktorí predstavili spoločnosť a rôzne možnosti finančnej a nefinančnej pomoci pre podnikateľov.


Nasledoval diskusný panel s názvom „Najčastejšie chyby pri verejnoprávnych zákazkách“, ktorý moderoval Viliam Karas, regionálny zástupca Slovenskej advokátskej komory pre bratislavský kraj.  

Panelistami boli Ivan Holíč (UVO – inštitút verejného obstarávania), Branislav Hudec (UPVII - eurofondy),

Juraj Tkáč (verejné obstarávanie a stavebné právo) a Milan Oleríny (verejné obstarávanie a stavebné právo).

Diskutovali sa najmä nasledovné otázky:

1/ efekt zvýšenia limitov na zákazky na stavebné práce v ostatných novelizáciách z pohľadu verejných obstarávateľov ale aj uchádzačov

2/ aplikácia „buying social and buying green“ v tendroch na stavebné práce – aktuálna situácia a perspektívy

3/ tzv. neúspešné verejné zákazky – vieme sa z nich poučiť? (tunel Višňové, projekty nedodané spoločnosťou EB, hroziaci kolaps obchvatu)

4/ najčastejšie porušenia pravidiel verejného obstarávania z pohľadu čerpania eurofondov

Po skončení pracovnej časti nasledoval večerný networking mixer spojený s občerstvením a degustráciou vín.

Veríme že podujatie zaujalo a tešíme sa do skorého videnia.

Kompletnú fotodokumentáciu môžete vidieť na nasledovnom linku:

Zdroj: https://drive.google.com/drive/folders/1Bortx74WKsMWiFexlqCW-ZvCqxYigeA3?usp=sharing