Dňa 27.3.2019 sa v Prahe uskutočnila Členská schôdza Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA).

Členskú schôdzu viedli predseda Správnej rady Jiří Beneš, predseda TLC Committee a člen predstavenstva Tomáš Doležil a výkonná riaditeľka Zuzana Picková.

Za SLOVCA sa zúčastnil predseda Správnej rady Ján Kutan.

Po oficiálnej časti ktorá prebehla veľmi hladko a vecne

nasledoval networking mixer, kde sa pokračovalo v príjemnej debate a rozhovoroch na aktuálne témy.

Zároveň boli prítomní pozvaní (nakoľko väčšina členov CVCA je zároveň aj členom SLOVCA) predsedom Správnej rady SLOVCA Jánom Kutanom na Členskú schôdzu SLOVCA, ktorá sa bude konať 22.5.2019 v Bratislave.

Sme veľmi radi že vzťahy medzi SLOVCA a CVCA sú nadštandardné a veríme že v takomto duchu budú pokračovať aj naďalej.

Kompletná fotodokumentácia z eventu sa nachádza na tomto linku: 

https://www.dropbox.com/sh/tksl72xq6ph2gag/AABYNDmEewMSarukZ1QFZJ_ba?dl=0

Podrobnejšiu správu o podujatí si môžete prečítať na nižšie uvedenom linku.

Zdroj: https://www.cvca.cz/cs/novinky/clenska-schuze-cvca_27-3-2019-304/