Správna rada SLOVCA zvolala na 22.5.2019 (streda) Členskú schôdzu SLOVCA. Miesto konania je ako minulý rok - TWIN CITY A, Coworking - prízemie, Karadžičova 2, Bratislava.

Program samotnej členskej schôdze bude nasledovný:

  1. Správa o stave a činnostiach SLOVCA od poslednej členskej schôdzi
  2. Plán činnosti na nadchádzajúce obdobie a návrh rozpočtu
  3. Diskusia
  4. Schválenie správy o stave a činnostiach SLOVCA, schválenie účtovnej závierky SLOVCA za rok 2018 a rozpočtu SLOVCA na stanovené obdobie
  5. Legal & Tax Committee
  6. Voľba nových členov SLOVCA
  7. Voľba nových členov Správnej rady SLOVCA
  8. Rôzne
  9. Záver

Samotné stredajšie popoludnie je zaujímavé aj svojím následným pokračovaním. Celé popoludnie vyzerá nasledovne:

15:00 - 15.30 - Registrácia a úvodné občerstvenie
15.30 - 16.30 - Členská schôdza SLOVCA
16.30 - 17.30 - Registrácia na pracovnú časť programu a úvodný mixer s občerstvením
17.30 - 17.40 - Welcome Note
17.40 - 18.00 - Vystúpenie partnera podujatia (RS SAK a SBA)
18.00 - 19.00 - Diskusný panel - Najčastejšie chyby pri verejnoprávnych zákazkách (verejné obstarávanie, eurofondy, stavebníctvo), v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou

MODERÁTOR:
Viliam Karas (advokát a regionálny zástupca SAK pre Bratislavský kraj)

PANELISTI:
Ivan Holíč (Úrad pre verejné obstarávanie SR – inštitút verejného obstarávania)
Branislav Hudec (Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu - eurofondy)
Juraj Tkáč (verejné obstarávanie a stavebné právo)
Milan Oleríny (verejné obstarávanie a stavebné právo)

19.00 - 21.00 - Večerný networking mixer

Počas celého podujatia sa budú podávať drobné pochutiny, alko a nealko. Zároveň bude prítomný Róbert Páleník, s ponukou kvalitných vín na degustáciu, preto zvážte príchod autom.

Tešíme sa na Vašu účasť a v prípade nečlenov budeme radi, ak sa zúčastníte následnej pracovnej časti resp network mixeru, kde s Vami radi prejdeme aj prípadné podmienky členstva v našej organizácii, alebo akýkoľvek iný model spolupráce. V prípade záujmu sa prosím obrátte na našu kolegyňu na e-mailovú adresu valentovicova@slovca.sk, načítaním QR-kódu - registráciou a prihlásením (v prílohe letáku), alebo na nižšie uvedenom linku:

Zdroj: https://forms.gle/GWgDVZTbBwqKkQms8