Ďakujeme za možnosť vystúpiť predsedovi Správnej rady SLOVCA Jánovi Kutanovi v paneli "Odkiaľ dnes podnikateľ získava financie pre štart a rastovú fázu?", v rámci výstavy PODNIKAJTE S FRANCHISINGOM organizovanej Slovenskou Franchisingovou asociáciou (SFA) dňa 24.10.2018 v Bratislave.

Podujatie sa tešilo vysokej návšteve, bolo veľa otázok, aj práve k financovaniu PE/VC.

S franchisou PE a VC investori podľa nás zatiaľ nemajú skúsenosť – je to veľmi kapitálovo náročné a nejasné vysledkom "otvoriť" franchisu, naši investori taktiež majú investičné požiadavky, buď geografické alebo aj odvetvie – napr. technológie. O to viac budeme ďalej sledovať trendy a prieniky.

SLOVCA do budúcna podporí aj takýto druh podnikania a veríme, že dostaneme možnosť spolupodieľať sa aj na budúcom ročníku výstavy.