Slovenská frančízová asociácia organizuje druhý ročník konferencie a odbornej výstavy zameranej na rozvoj podnikania prostredníctvom franchisingu.

Výstava sa koná tento rok 24.10.2018 v hoteli NH Bratislava Gate One.

Vrámci konferencie bude aj odborný panel s témou: Odkiaľ dnes podnikateľ môže získať financie pre štart a rastovú fázu?

Obsadenie
Radovan Lucina, Hodnotiteľ projektov a EÚ Expert
Ján Kutan, SLOVCA
Roman Boda, program pre začínajúcich podnikateľov, SLSP
Renata Pokorská, mikropôžičky, SBA