Build locally, sell globally. To bola nosná téma diskusného večera a networkingu SLOVCA, ktorý sa konal 13.11. v Bratislave. Sme veľmi radi vysokej účasti nie len zo Slovenska ale aj z Čiech, priestory Impact Hubu, v ktorom sa akcia konala, sme zaplnili doplna.

Na začiatku uvítal všetkých hostí prezident SLOVCA Ján Kutan a informoval aj o novoprijatých členoch, konkréte za plnoprávneho člena CVI a za pridružených členov bnt attorneys-at-law, CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang advokáti, Havel & Partners, Hamala Kluch Viglaský a Slovak Investment Holding.

Následovala přednáška partnerov podujatia VGD Slovakia o daňových novinkách z pohľadu PE a VC.

Prezentujúcimi boli Branislav Kováč, partner VGD (na fotke hore) a Ján Bocko, manažér M&A a Project Advisory (na fotke dolu).

Hlavnej časti večera, diskusného panelu sa zúčastnili Michal Aron, Partner ARX Equity, Peter Irikovský, CEO Exponea a Partner LRJ Capital a Peter Lednický, CEO Alpha Medical. Diskusný panel moderoval Andrej Petrus, Project manager SLOVCA.

Diskutovalo sa o budovaní firiem, ktoré presiahnu hranice Slovenska a Česka, či už kvôli expanzií do zahraničia, kvôli zákazníkom v zahraničí alebo kvôli záujmu zahraničných investorov. Odzneli názory od klasického private equity investora, od venture capital investora, ktorý sa stal CEO svojej portfóliovej investície a od CEO podniku, ktorý si prešiel už 3 rôznymi vstupmi investorov do podniku.

Z pohľadu private equity investora sa s Michalom Aronom diskutovalo o konsolidačnej stratégií na trhu a ako je obtiažne zrealizovať konsolidáciu. Pri premýšlaní o vstupe do firmy sa analyzujú možnosti exitu na ďalśích hráčov, je ale región CEE dostatočne zaujímavý pre zahraničných investorov? Záleží, no za posledné roky sa ukazuje, že minimálne od strategických investorov tu záujem nepochybne je.

Peter Irikovský momentálne buduje jednu z najrýchlejšie rastúcich firiem v Európe a pri rýchlom raste sa potýka okrem problému hľadania a zamestnávania tehnologického talentu aj s problémom nedostatku kvalitných B2B sales zamestnancov. Výhodou regiónu CEE oproti primárnému trhu v Amerike alebo západnej Európe je hlavne relativne nízky náklad na vybudovanie spoločnosti s valuáciou cez 1 mld USD, takzvaný unicorn. Práve toto môže byť komparatívnou výhodou nášho regiónu. 

Peter Lednický, ktorý vedie spoločnosť Alpha Medical, najväčšieho prevádzkovateľa súkromných laboratórií na Slovensku a v Čechách, si odžil na pozícií CEO už 3 vstupy finančného alebo strategického investora do spoločnosti. Práve Alpha Medical je dobrým príkladom toho, ako môže podnikateľ nadviazať spoluprácu s finančným investorom aby svoje podnikanie posunul na nový level. V prípade Alpha Medical to bolo konkrétne okolo 70 add-on akvizícií v spolupráci s investorom, ktoré z firmy urobili jednotku na českom a slovenskom trhu s presahom do okolitých štátov. 

Po pracovnej časti nasledoval networking mixer.

Ďakujeme sponzorom podujatia - VGD Slovakia, NPC - Bratislavský kraj a Pepsi.

Zvyšnú fotogalériu z celého eveningu si môžete pozrieť na nižšie uvedenom linku.

Tešíme sa na stretnutie nabudúce.