Napriek negatívnym dopadom šírenia koronavírusu na ekonomiku všetkých krajín Európskej únii sa očakáva postupné výrazné zlepšenie ekonomického prostredia. Dôvodom je vakcinácia, ktorá znamená mierny optimizmus spojený s postupným zmierňovaním lockdownov a otváraním ekonomík. Na druhej strane však nemôžeme zabúdať na šírenie variantov koronavírusu, ktoré môžu predĺžiť ako aj viesť k pritvrdzovaniu uzatvárania ekonomík.

Eurozóna

Krajiny eurozóny museli pristúpiť k sprísneniu ochranných opatrení, ktoré majú negatívny vplyv na hospodársku činnosť. Pozitívny bol prielom vo vynájdení  vakcín na jeseň, ako aj dohoda medzi Európskou komisiou a Spojeným kráľovstvom o podmienkach ich budúcej spolupráce s Európskou úniou.

Predstihové indikátory predikujú odrazenie z dna a pokračujúce ekonomické oživenie. Rast reálneho HDP v treťom štvrťroku 2020 prekonal očakávania mnohých ekonomík, čo znamená revíziu prognózy do roku 2020 smerom nahor a vyšší prenos do roku 2021. Posledná analýza predpovedá prepad reálneho HDP v minulom roku o 3,4%. V súčasnom roku sa prognózuje 5,2%-ný a následne 3,8%-ný rast reálneho HDP.

Slovensko

Slovenská republika najmä vďaka pozitívnemu vysporiadavaniu sa s prvou vlnou koronavírusu zaznamenala v treťom štvrťroku 2020 výrazné ekonomické oživenie. Následne však druhá vlna pandémie COVID-19 spôsobila 5,9% pokles HDP na medziročnej báze. Obmedzenia budú v prvom kvartáli 2021 pretrvávať, čo mať negatívny dopad na domáci dopyt a rast HDP. Zmienené faktory by mali pôsobiť dezinflačne, čo bude mať za následok rast inflácie v súčasnom roku na úrovni 0,5%.

Ekonomické oživenie sa predpokladá už v druhej polovici tohto roka vďaka čomu, Slovensko môže dosiahnuť 4%-ný rast ekonomický rast. Hlavným hnacím motorom slovenskej ekonomiky by mal byť priemysel, čo sa prejaví v slovenskom priemyselnom exportne, ktorý by mal profitovať zo zlepšeného zahraničného dopytu.

Analytici očakávajú, že slovenská ekonomika dosiahne svoju „predpandemickú“ úroveň produkcie do konca roku 2021 a v roku 2022 porastie o 5,4%. V nasledujúcom roku by sa mala inflácia zrýchliť a stabilizovať okolo úrovni 1,6%.

Celú Zimnú hospodársku prognózu zverejnenú Európskou komisiou nájdete v prílohe.