Chceli by sme Vám predstaviť nových členov, ktorých SLOVCA prijala per rollam:

Nový člen Správnej rady

Matej Říha je predseda predstavenstva spoločnosti Venture to Future Fund, a.s. (novonavrhovaného riadneho člena SLOVCA). Matej má vyše 15 rokov skúseností na vedúcich pozíciách v M&A, transakčnom poradenstve, investičnom a korporátnom bankovníctve (Patria Finance/KBC Group, VUB/Intesa Sanpaolo Group a OTP Group). Pred nástupom do Venture to Future Fund pôsobil ako konateľ Jeremie holding fondu v SR. Študoval odbor financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Viac informácií o kandidátovi sa môžete dočítať na nasledovnom LINKED IN.

 

Nový riadny člen

Venture to future fund

Adresa: Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika                                      Web: https://vff.sk/                                                                                                                      E-mail: info@vff.sk                                                                                                                  Typ investície: Series Seed, Series A, Series B a ďalšie                                                    Preferovaná výška jednej investície: 0,5 – 4,8 mil. EUR                                            Preferovaný sektor: inovatívne SME spoločnosti, technologické SME spoločnosti          Geografické zameranie: SR + EU                                                                                Portfóliové spoločnosti: Nettle.AI, SEC Technologies, AgeVolt

 

Nový pridružený člen

Citibank

Adresa:                                                                                                                                      Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej  banky                                                              Dvořákovo nábrežie 8                                                                                                              811 02 Bratislava

Web: www.citibank.sk