SLOVCA za zapojila do indexu meraného CFA Society Slovakia. Index ekonomického sentimentu meria očakávania slovenských ekonómov ohľadom vývoja ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch. V priloženom dokumente môžeme pozorovať nárast pozitívneho sentimentu v porovnaní s februárovými dátami na predpandemické maximum.

Hlavným zdrojov pozitívnych vyhliadok by mala byť vakcinácia, postupné uvoľňovanie domácich obmedzení a nízka počiatočná báza indexu. Neistota oživovania ekonomiky vzniká z pokračujúcich silných domácich protiepidemiologických obmedzení a negatívnych dopadoch rastúcej nezamestnanosti. Výrazne pozitívne vyhliadky zlepšenia ekonomiky je možné sledovať nielen pre Slovensko a Eurozónu, ale aj Ameriku.

Kedy dôjde k zlomu v negatívnom ekonomickom trende?

Najväčší podiel respondentov (63%) sa zhoduje, že k pozitívnemu zlomu v ekonomickom trende dôjde v druhom kvartáli 2021. Menšia časť očakáva zlom treťom kvartáli 2021 (24%) a najmenší podiel respondentov (14%) očakáva zlom po treťom kvartáli 2021.

Celú marcovú správu prieskumu CFA Society nájdete v prílohe.