Predstavujeme Vám člena SLOVCA, spoločnosť Dentons. V krátkom interview nám Juraj Gyárfáš a Radoslav Pálka priblížili primárne zameranie spoločnosti, dopady súčasných geopolitických okolností na transakcie a ekonomickú aktivitu, ako aj pohľad a smerovanie slovenského PE&VC trhu.

  1. Aký obor v rámci advokácie je vaše primárne zameranie a v akých krajinách pôsobíte?

Juraj Gyárfáš: Začneme možno od konca, Dentons je najväčšou právnickou firmou na svete, ktorá pôsobí vo viac ako 80 krajinách, vieme preto našim klientom poskytnúť absolútne bezkonkurenčnú globálnu sieť a na počkanie riešiť právne problémy s našimi expertmi kdekoľvek od Ekvádoru po Nový Zéland.

Agende M&A a PE/VC sa v našej kancelárii venujeme ja a môj kolega Rado Pálka. Obaja sme vyrástli v iných veľkých kanceláriách na slovenskom trhu a pred pár rokmi sme sa mali možnosť stať jednými zo spolutvorcov jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorá sa celkom osvedčila pre niektoré venture capital spoločnosti alebo rôzne fondové štruktúry. Aj keď treba povedať, že niektoré očakávania, ktoré sme mali pri tvorbe danej úpravy, sa nenaplnili.

O tom, kde sa dnes nachádza slovenské PE/VC odvetvie alebo finančný trh vo všeobecnosti a akým výzvam čelia na právnom poli máme veľmi dobrý prehľad a sme najšťastnejší, keď môžeme klientom nachádzať riešenia v situáciách, ktoré ešte pred nami nikto neriešil.

  1. Aký mal z Vášho pohľadu dopad vývoj posledných týždňov, mesiacov a rokov na transakcie a ekonomickú aktivitu vo všeobecnosti

Radoslav Pálka: Samozrejme, žijeme v mimoriadne volatilných časoch. V advokátskej brandži ako aj inde platí, že každá doba prináša svoje vlastné riziká a príležitosti. Počas koronakrízy sme našim klientom pomáhali zorientovať sa v rýchlo meniacich sa opatreniach a obmedzeniach alebo s reštrukturalizáciami ich biznisu.

Obdobne sa o našu globálnu sieť môžu naši klienti oprieť aj v prípade ruskej agresie voči Ukrajine. Mapovanie bezprecedentných ekonomických sankcií uvalených zo strany Spojených štátov amerických, Európskej únie a Veľkej Británie, ktoré sa neraz navzájom prekrývajú, si vyžaduje enormné úsilie, avšak sme hrdí že našim klientom dokážeme pri ich cezhraničnom podnikaní poskytovať spoľahlivé poradenstvo ohľadom aktuálneho sankčného režimu, keďže prípadné porušenie sankcií by pre našich klientov mohlo mať výrazne negatívne následky.

Vo všeobecnosti sme ale nezaznamenali drastické zníženie ekonomickej aktivity, v niektorých segmentoch máme dokonca viac práce ako pred koronakrízou alebo pred vojnou na Ukrajine.

  1. Ako hodnotíte stav PE/VC trhu na Slovensku?

JG: My ako právnici máme samozrejme len obmedzený pohľad nato, v akom stave sa nachádza PE/VC trh na Slovensku, avšak vnímame, že veľká časť slovenského biznisu už dospela a rieši otázky, ktoré pred desiatimi alebo pätnástimi rokmi vôbec neboli bežné alebo aktuálne. Máme na mysli najmä expanziu do zahraničia alebo riešenie nástupníctva a generačnej výmeny vedenia firiem po odchode ich zakladateľov. Čoraz častejšie sa stretávame s problematikou family offices, trustov a zvereneckých fondov. V tomto ohľade vidíme veľký potenciál pre private equity, ktorá dokáže týmto zrelým a zabehnutým firmám poskytnúť silnú kapitálovú injekciu a skúsený management team.

Na druhej strane tu máme veľa mladých a dravých technologických firiem alebo startupov, ktoré takisto dospievajú a zaujímajú sa o nich globálny hráči. Mali sme možnosť byť pri tom, keď do spoločnosti Slido vstupovalo americké Cisco, alebo keď do spoločnosti Exponea vstupovala spoločnosť Bloomreach.

Potom tu sú samozrejme startupy, ktoré majú svoju fázu rastu ešte len pred sebou a vnímame, že nie len právne ale všeobecné povedomie o venture capital a možnostiach financovania a rastu startupov išlo v posledných rokoch dopredu míľovými krokmi.

  1. Kde vidíte priestor na zlepšenie PE/VC trhu na Slovensku?

RP: Opätovne z nášho pohľadu ako právnikov vnímame, že legislatíva na Slovensku je v zásade v poriadku a má všetko potrebné. Vyžaduje si najmä jemný a až hodinársky citlivý „fine tuning“ v tých situáciách, ktoré sa v praxi ukážu ako problémové.

Určite je potrebné sa vyhnúť drastickým alebo nesystémovým zmenám v právnom poriadku, ktoré nezmyselne narúšajú fungujúce veci. Ako príklad za všetko môžeme uviesť nezmyselne rigidný režim prevodov obchodných podielov v spoločnostiach s ručením obmedzeným, ktoré sú stále najbežnejšou právnou formou u nás. Podmienenie účinnosti prevodu podielu zápisom do Obchodného registra je skutočne európsky unikát v zlom slova zmysle a tento nezmysel spôsobil problémy už na nejednej transakcii.

Toto sú však skôr praktické nuansy, najväčší priestor na zlepšenie vidíme na strane štátneho aparátu a úradníkov, aby prestali súkromný sektor vnímať ako súpera alebo snáď nepriateľa a snažiť byť viac pomocníkom ako protivníkom.

JG: Ja sa vytrvalo držím vrodeného optimistu a aj v tomto smere vnímame, že vývoj ide v zásade správnym smerom, aj keď pomalšie ako by sme možno chceli.

  1. Na záver by som sme sa radi nadviazali na predchádzajúcu otázku a opýtali sa, kde vidíte výhody, respektíve nedostatky v porovnaní s krajinami s dlhoročnou tradíciou PE/VC investícii?

RP: Nemyslíme si, že v prípade tak dynamických odvetví ako PE/VC je tradícia nejakou významnou výhodou alebo niečím, čo ma viac ako len sentimentálnu hodnotu. To najlepšie know-how z „bášt“ PE/VC je dnes voľne k dispozícii a je len na nás, ako ho v našich podmienkach použijeme a uplatníme.

Ako najväčšiu konkurenčnú výhodu medzi jurisdikciami vnímame daňový systém a flexibilitu korporátneho práva.

Samozrejme, ako sme už naznačili v predchádzajúcej odpovedi, nevieme úplne eliminovať skostnatenosť a nepružnosť štátnych inštitúcií, šikovní poradcovia dokážu určite rozdiely medzi krajinami s dlhoročnou tradíciou PE/VC investícií zmazať takmer na minimum.

Juraj Gyárfáš

Partner at Dentons

Radoslav Pálka

Senior Associate at Dentos