Malé a stredné podniky sú kostrou a motorom každej ekonomiky. Dennodenne na svete vznikne mnoho nových spoločností, avšak nie všetky môžeme definovať ako startupy. Najväčšia startupová základňa na svete, kde sa rodia najinovatívnejšie spoločnosti, ktoré sú inovatívne alebo využívajú nové technológie vymyslením vlastných procesov a definovať svoj biznis model je USA. Aj napriek pretrvávajúcemu priepastnému prvenstvu, Európska únia (16% celosvetový podiel) pomaly narastá na veľkosti startup sveta, ako si to bližšie priblížime v článku.  

Ďalšia časť bude zameraná na bližšie priblíženie ďalšieho vývojového stupňa startupov, scale-upy, ktoré sú definované rastom tímu o viac ako 20 % ročne, s minimálne 10 zamestnancami na trvalý pracovný pomer. Z finančného pohľadu, rastom vygenerovaného obratu 1 až 3 milióny a vyzbieraných aspoň 1 milión dolárov.

Nakoniec sa zameriame na unikátne spoločnosti s pomenovaním jednorožce, ktorými spoločným znakom je hodnota viac ako 1 miliarda dolárov nadobudnutá pred odchodom k súkromnému kapitálu alebo verejnej ponuke na burze.

Článok bol zhotovený použitím informácii zo štúdie o výkonnosti MSP v EÚ 2021/22 a portálu Crounchbase.

Startupy

K 31.12.2021 podľa Crounchbase bolo v EÚ-26 (bez Holanska) aktívnych celkovo 16 253 startupov (12,5% celosvetového podielu). Prvenstvo si udržala najväčšia ekonomika EÚ s 3 353 startupmi (20,6 % všetkých startupov z MSP) v rámci EÚ-26 a následne za ním sa umiestnili: Francúzsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko (5% EÚ-26). Slovensko sa držalo na chvoste len 74 startupmi (0,5% EÚ-26).

Z pohľadu „Startupy na 1 miliardu EUR HDP v roku 2020“ v vykázala priemerne EÚ-26 1,3% a Slovensko 0,8% a „Startupy na 1 milión obyvateľov v roku 2020“ EÚ-26 vykázala 38 a Slovensko iba 14 startupov.

Scaleupy

Podľa štúdií OECD zameraných na päť krajín EÚ-27 sa dokázalo, že vo všetkých analyzovaných krajinách sa podieľali scaleupy na väčšine nových pracovných miestach a neúmerne na tvorbe hodnoty. (V roku 2019 išlo v 20 z 27 členských štátov o výrazne rastové spoločnosti a zaujímavosťou je, že 10-16% tvorili spoločnosti s najmenej 10 zamestnancami)

Podiel zmienených podnikov na celkovom počte bol v priemere 11,9% a Slovensko bolo blízko na úrovni 11,7%.

Jednorožce

K prvému mesiaci v súčasnom roku bolo na svete 611 jednorožcov a z toho 23 ich bolo v EÚ-27. Až 10 ich sídli v Dánsku a polovica Holandsku. Najúrodnejším rokom pre EÚ bol rok 2017, kedy vo všetkých štyroch krajinách/regiónoch a všetky štyri krajiny/regióny zaznamenali najvyšší počet nových MSP jednorožcov v roku 2021 (12 EÚ) a približne polovica pribudla v roku 2022.

Zo siedmich jednorožcov so sídlom v EÚ-27, ktorí sa úspešne stali verejne obchodovanými (IPO), väčšina (4) uskutočnila IPO v Dánsku. Prevažná väčšina jednorožcov so sídlom v USA uskutočnila IPO v USA (47 zo 49). Zvyšné 2 sa uskutočnili v Hongkongu a Kanade.

Celú správu Európskej komisie o vývvoji SME v EÚ nájdete v prílohe.