SLOVCA v spolupráci s členmi PWC, KPMG, IPM Group, CVI a Venture to Future Fund a študentskými parlamentami Ekonomickej Univerzity v Bratislave, si Vás dovoľujú pozvať na sériu seminárov na tému ohodnocovania súkromných spoločností, ktoré sa uskutočnia počas semestra online.

Pre koho sú semináre určené?

Séria seminárov je určená pre pokročilých, primárne však pre študentov vysokých škol so zameraním na valuáciu. Účastníci sa môžu dopracovať k spestreniu svojho životopisu v podobe certifikátu, pričom podmienkou je účasť aspoň na 3 stretnutiach.

Časový harmonogram

Stretnutia sa budú konať 4x za semester online cez Microsoft Teams.

Začiatok stretnutí:      17:00
Koniec stretnutí:         18:00

Dátumy a témy stretnutí:

a) 5.04.2022 – Úvod do oceňovania súkromných spoločností (PwC)
b) 12.04.2022 – Analýza výsledovky z pohľadu finančného due diligence (KPMG)
c) 19.04.2022 – Výpočet vnútornej hodnoty spoločnosti (IPM Group a Avanea)               d) 26.04.2022 – Reality check/lessons learned pri investíciách (SLOVCA; CVI a VFF)                                               

V dôsledku vyťaženia lektorov si SLOVCA vyhradzuje právo na zmenu termínu konania seminárov. V prípade zmien budú účastníci seminárov kontaktovaní e-mailom s podrobnými informáciami o zmene.

Podrobný program online stretnutí

5.04.2022: Úvod do oceňovania súkromných spoločností (PwC)

 1. Prehľad základných prístupov k oceňovaniu spoločností (výnosového, trhového a nákladového)
 2. Nákladový prístup (Limitované využitie pri oceňovaní spoločností, Oceňovanie finančných inštitúcií, Precenenie dlhodobých aktív pre účtovné účely)
 3. Trhový prístup (Vhodnosť ocenenia trhovým prístupom (etablovanosť spoločnosti; výška nadobudnutého podielu; okolnosti a dôvody transakcie a i.); Relevantnosť a reálnosť transakčných násobkov (vplyv podmienenej kúpnej ceny, synergií kupujúceho a i.); Krížová kontrola ocenenia na základe nákladového a výnosového prístupu; Prehľad transakčných násobkov v jednotlivých odvetviach)
 4. Výnosový prístup (Best practices; Terminálna hodnota; Špecifiká oceňovania v jednotlivých odvetviach (štandardné výrobné spoločnosti, maloobchod, nehnuteľnosti, pharma, IT a high-tech spoločnosti, sieť finančných maklérov, start-ups a i.)
 5. Ocenenie spoločnosti z pohľadu strategického a finančného investora.

12.04.2022: Analýza výsledovky z pohľadu finančného due diligence (KPMG)

 1. Analýza výkazu ziskov a strát - Prednáška bude zameraná na predstavenie základných analýz finančnej výkonnosti cieľovej spoločnosti na úrovni EBITDA.Vysvetlíme aj dôležitosť tohto ukazovateľa a nadväznosť na prevádzkové penažné toky.
 2. Analýza Súvahy - Prednáška bude zameraná na predstavenie základných analýz dlhodobého majetku, pracovného kapitálu a čistého dlhu. Vysvetlíme tiež ako závery jednotlivých analýz zakomponovať do ocenenia spoločností, prípadne ako znižiť identifikované riziká.

19.04.2022: Výpočet vnútornej hodnoty spoločnosti (IPM Group a Avanea)

 1. Výpočet Free Cash Flow z finančných výkazov (FCFF, FCFE)
 2. Terminalná hodnota (perpetuita verzus exit multiple)
 3. Výpočet NPV prostrednictvom WACC verzus kvantifikacia IRR a MOIC (pri VC investiciach)
 4. Case study: VC investícia na Slovensku

26.04.2022: Reality check/lessons learned pri investíciách (SLOVCA; CVI a VFF)

O školiteľoch

Zuzana Hanusová (PwC) začala svoju kariéru v PwC v roku 2017 na oddelení finančného auditu kde sa podielala sa na auditoch najmä výrobných a telekomunikačných spoločností patriacich do nadnárodných skupín. V súčasnosti pracuje ako senior konzultant na oddelení transakčného poradenstva spoločnosti PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. kde sa primárne venuje finančnému due diligence a participuje na valuačných projektoch private equity spoločností.

Martin Bátora (PwC) pracuje na pozícií na pozícií Senior konzultanta v spoločnosti PwC Slovensko na oddelení transakčného poradenstva. Svoju kariéru v poradenstve začal v roku 2018, dovtedy pôsobil v oblasti podnikových financií u významného slovenského výrobcu zdravotníckej techniky.

Miloš Fleischer (KPMG) sa pripojil k tímu Deal Advisory v roku 2017. Primárne sa zameriava na oblasť finančného due diligence. Skúsenosti vzťahujúce sa k finančnému due diligence získal na projektoch z rôznych odvetví vrátane energetiky, IT, komerčných nehnuteľností či výroby. Miloš vyštudoval študijný odbor Ekonomika a Manažment podniku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v súčasnosti absolvuje kvalifikáciu CFA.

Martin Gajdosech (IPM Group a Avanea) nastúpil do IPM v januári 2020 ako Senior Associate zodpovedný za podnikové financie, analytiku a realizáciu M&A transakcií. Martin má viac ako 7 rokov pracovných skúseností v oblasti private equity investícií a transakčného poradenstva. Po zložení všetkých troch skúšok CFA sa v roku 2017 stal certifikovaným finančným analytikom.

Tomáš Vanco (IPM Group a Avanea) nastúpil do IPM v roku 2019 ako investičný analytik. Zodpovedá predovšetkým za podporu tímu riadenia rastového portfólia. Tomáš získal titul MSc z financií na Frankfurt School of Finance & Management so zameraním na kapitálové trhy a absolvovaním kurzov Alternatívne investície, Private Equity a finančné inžinierstvo.

Radoslav Tausinger (CVI a SLOVCA) je výkonným riaditeľom spoločnosti Credit Value Investments, jednej z popredných súkromných kapitálových investičných spoločností v strednej Európe so správou aktív v hodnote 1 miliardy EUR so zameraním na private debt, ako aj private equity. Jeho predchádzajúce skúsenosti zahŕňajú private equity v Gimv, investičné bankovníctvo v UBS Investment Bank a manažérske poradenstvo v McKinsey & Company. Je držiteľom titulu MBA z University of Michigan a PhD z Univerzity Komenského v Bratislave.

Martin Bánsky (VFF) má 15+ rokov skúseností v transakčnom poradenstve, M&A a investičnom bankovníctve (WOOD& Co., Patria finance) a bankovom sektore  (Tatrabanka, VUB). Medzi jeho najvýznamnejšie projekty patril predaj časti Slovak Telekomu, viedol tiež viaceré M&A transakcie v ťažobnom, farmaceutickom a leteckom priemysle. Vyštudoval Financie, bankovníctvo a investície na Univerzite Mateja Bela.

Ako sa prihlásiť?

1. Vyplňte a pošlite email na adresu office@slovca.sk (uveďte predmet: Semináre, motiváciu prihlásenia, pracovné skúsenosti v obore a životopis v prílohe) najneskôr do 03.04.2022. Vzhľadom na veľký počet záujemcov, prihláste sa prosím iba v prípade seriózneho záujmu.
2. Počkajte na potvrdzovací email.
3. Zúčastnite sa prvého semináru

Upozornenie: Webináre podujatí budú nahrávané. Ak nesúhlasíte s nahrávaním, odporúčame nezúčastniť sa webinárov.