Počas 2-dňovej konferencii (20-21.9.2022) sa konala SlovakiaTech konferencia v Košiciach. Sumár zo SlovakiaTechu nájdete v prílohe. Partner konferencii SLOVCA mala možnosť počas 2. dňa zorganizovať 2 panely:

1. Bankové financovanie vs. Private debt 

Z pravej strany: Tomáš Korauš (Head of Structured finance; ČSOB Slovesnko), Branislav Mikovíny (Head of Structured finance; Unicredit Bank), Radoslav Tausinger (Managing Director; CVI) a Lukáš Baloga (Project Manager; SLOVCA)

Diskusia na začiatku zadefinovala rozdiely, výhody/nevýhody, dĺžku jednania bankového financovania a private debt. Následne bolo priblížená kombinácia oboch typov dlhového financovania. Ďalší pilier diskusie sa niesol v úveroch zastrešovaných zo zdrojov ECB, SIH, ktoré môžu byť zaujímavé pre MSP. Záver bol zameraný na výhľad a dopady rastúcich úrokových sadzieb, energetických náročných sektorov a výhľad na roky 2023/24 na podnikanie bánk a privátnych investorov.

2. Zákutia investovania do technologických startupov

Z pravej strany: Juraj Frindrich (Partner; Taylor Wessing), Ján Koscelanský (CPO; Sudolabs), Adam Ďurica (Senior Investment Associate; Zero Gravity Capital) a Lukáš Michálik (Partner; HKV Law Firm)

Moderátori sa v úvode zamerali na zodpovedanie jednotlivých fáz transakcie z pohľadu VC a Targetu/Startupu. Následne spíkri bližšie definovali, čo obnáša proces od jednania až k investícii investora. Definovali sa dôležité body prípravy startupu na transakciu v ktorom vyzdvihli NDA a Termsheet na ktorom vyhotovení sa podieľala SLOVCA. Kontinuálne sa preniesli cez Due diligence na transakčnú fázu s vyzdvihnutím dôležitosti zodpovednosti a kontinuity founderov. V závere spíkri zdôraznili povinnosti startupu pri reportingu spojeného s informačným právom investora a následné možnosti investora v neskorších fázach startupu. (ďalšie kolá investícii, exity a management buy out)