V priestoroch Slovak business agency (Karadžičova 2, Bratislava) sa 24.5.2022 sa uskutočnil prvý ročník eventu Catching the investor organizovaný SLOVCA, ktorý pozostával z Startup pitchingu startupov, Panelovej diskusie a následne Networking mixéru otvoreného pre širokú verejnosť.

Udalosť ako zvyčajne otvoril prezident SLOVCA Ján Kutan a následne predal slovo moderátorovi večera, Projektovému Manažérovi SLOVCA Lukášovi Balogovi, ktorý nás previedol priebehom večera. 

Startup pitchingu sa zúčastnilo 5 startupov, ktoré mali 5 minút na prezentovanie svojho projektu a následne sa ich odborná porota: Ján Kutan (prezident SLOVCA), Boris Kostík (riaditeľ Eterus Capital a podpredseda SLOVCA) a Oliver Bori (Investičný analytik Venture to Future Fund) pýtala doplňujúce otázky.

1. ukrajinský Mellivora LLC, zameriavajúci sa na výrobu 3D tlačiarní na kompletnú stavbu domov.

2. ROBESSlovakia (Projekt výroby peliet a tepla z biomasy)

3. GERM (Najúčinnejšie prenosné čističe vzduchu a povrchov na svete)

3. Pracuj.sk (Nábor založený na údajoch)

4. Resitech (Riešenie pre digitálnu transformáciu bytových domov)

5. Tristone (Platforma pre tvorcov interaktívneho obsahu)

Následne pokračovala panelová diskusia na tému: Ako reagujú slovenské firmy na aktuálne neistoty na trhu. Moderátor panelovej diskusie Lukáš Baloga sa pýtal Richard Lőrincza (CEO Hopin) a Andreja Greguša (Co-founder Nettle.ai) na ich reakcie súčasných makroekonomických zmien, zmeny spotrebiteľského správania, pozitívum externého investora a výhľad na sektor v ktorom sa pohybujú o 3 roky.

Večer sa ukončil Networking mixérom, kde sa stretli členovia SLOVCA, ako aj široká verejnosť. Veríme, že startupy na evente našli svojho investora a tešíme sa na obdobnú udalosť opäť v blízkej dobe.