Chceli by sme Vám predstaviť nových členov, ktorých SLOVCA prijala per rollam:

Noví riadni členovia:

ESPIRA Investments, s.r.o.

Preferovaná výška investície: 500 tis. Eur až 5 mil. Eur.

Preferované odvetvia: Vzdelávanie, zdravotníctvo, služby, špecializovaná výroba a spotreba

Preferované spoločnosti: Ročné tržby presahujúce 2 mil. EUR a pozitívny prevádzkový zisk 

Geografické zameranie: CEE Európa

Vision Ventures, s.r.o.

Web: www.visionventures.vc
Typ investícií: Venture capital (Pre-Seed, Seed)
Preferovaná výška investície: 200 tis. Eur až 1,6M Eur 
Preferované odvetvie: Technologické projekty v ranných štádiách s významným rastovým potenciálom a globálnym dosahom.
Geografické zameranie: Slovenská republika

 

Noví pridružení členovia:

Bolder Group

Email: bolderslovakia@boldergroup.com 

Web: https://boldergroup.com/

 

Wezeo, s.r.o.

Web: www.wezeo.com

Email: info@wezeo.com