Panelová diskusia organizovaná našou partnerskou asociáciou Invest Europe bola zameraná na vytváranie rastu a ďalšieho rozvoju Strednej a Východnej Európy (CEE).

Speakrami diskusie boli:

Thierry Baudon, Chair, Invest Europe & Founder, Mid Europa Partners

Anne Fossemalle, Chair-Elect, Invest Europe & Director, Private Equity Funds, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

William Watson, Chair, Invest Europe CEE Taskforce & Managing Partner, Value4Capital

Moderátor: Eric Drosin, Communications Director, Invest Europe

 

Stredná a Východná Európa zaznamenala štvornásobne zvýšenie HDP od roku 1995 do roku 2019, čo z regiónu robí  významnú úlohu v rámci EÚ celkového európskeho politického a hospodárskeho prostredia.

Odvetvie Private Equity značnou mierou prispelo k rastu regiónu. V rokoch 2003 až 2019 toto odvetvie investovalo takmer 29 miliárd EUR do približne 4300 spoločností Strednej a Východnej Európy. Očakáva sa, že v regióne budú dominovať aj po ďalšie roky.

Zatiaľ, čo pandémia COVID-19 naďalej ovplyvňuje podnikanie nielen v celej Európe ale aj svete, vynára sa potenciál urýchliť trendy, ako je digitalizácia. CEE je tiež čoraz viac domovom pre podnikanie, technologické investície a inovácie. Trendy otvárajú nové príležitosti pre Private Equity a Očakáva sa, že tento trend bude pokračovať vpred kvôli rekordnej úrovni VC fundraisingu za posledné tri roky.

V priloženej publikácii sa môžete bližšie dozvedieť o investíciách až po exitovanie českých, poľských, srbských, rumunských ako aj ďalších spoločností.

Celú správu o Private Equity v CEE nájdete tu.