Milí členovia SLOVCA,

Enterprise Hungary spúšťa program V4 Scale-Up & Investor Program, ktorého cieľom je povzbudiť regionálne spoluinvestície a posilniť sieť venture capital vo V4 krajinách. Za programom stoja partneri zo všetkých vyšehradských krajín: Maďarská Private Equity and Venture Capital Association HVCA, Slovenská Venture Capital & Private Equity Association SLOVCA, Poľská Private Equity and Venture Capital Association PSIK a Česká Private Equity & Venture Capital Association CVCA sú zapojení do iniciatívy.

Program V4 Scale-up & Investor Program má za cieľ posilniť komunikáciu, podporiť regionálnych investorov, startupy a spoluprácu v oblasti udržateľnosti. Program je založený na sérii podujatí zameraných na krajiny V4 (Poľsko, Česko, Maďarsko, Slovensko) organizovaných s cieľom vybudovať komunitu a nájsť najlepšie regionálne startupy, škálovania a spojiť ich s investormi.

Koncept je založený na online a (ak to bude možné) offline B2B, networking podujatiach a seminároch na troch miestach v krajinách V4, do ktorých sú zapojené VC a spoločnosti zaujímajúce sa o regionálne spoluinvestície.

Hľadáme spoločnosti so zameraním v oblasti VC:

 • záujem o regionálne spoluinvestície
 • zapojenie do investícií do udržateľnosti
 • spoluprácu so scale-up spoločnosťami

Vaša VC úloha v programe:

 • propagovať portfóliové spoločnosti v programe
 • odosielať svoje „shortlists“ (zlúčené z otvorených uchádzačov a portfóliových spoločností) koordinátorovi programu
 • pomáhať ekosystému rozvinúť svoj potenciál

Čo môžete očakávať:

 • žiadatelia sú k dispozícii pre všetkých partnerov
 • firemný "pool" k dispozícii pre všetkých partnerov
 • rozšírenie svojho portfólia o regionálne eco-friendly služby
 • podieľanie sa na spoločenskom blahe
 • rast vášho networku

Timeline:

 1. Prihlasovanie a VC nominácie (deadline 29. november)
 2. Výber spoločností (6. december)
 3. Online semináre o pripravenosti na investície: február-marec 2022
 4. V4 Scale-up & Investor Roadshow: apríl 2022
 5. GITR v Budapešti: máj 2022

Enterprise Hungary podporuje maďarský startupový ekosystém pod značkou Startup Campus. Cieľom ich programov je pomôcť urýchliť proces globálnej expanzie maďarských startupov. Často organizujeme validačné výlety pre startupy (napr. Istanbul, Londýn, Berlín, Singapur, Atény), kde môžu overiť svoj produkt v medzinárodnom meradle.

V prípade záujmu sa neváhajte registrovať TU.

Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite na priloženú prílohu.