Zverejnená štatistika zachytáva úspešné príbehy spoločností v strednej a východnej Európy a vyzdvihuje stratégie a príležitosti regiónu. Publikácia obsahuje 22 úspešných investícií do private equity a venture capital v zmienenom regióne od roku 2015-2019. Cieľom je vyzdvihnúť príležitosti pre private equity a venture capital, ktoré sa naskytujú v regióne.

Zhodnotenie strednej a východnej Európy

V rokoch 2003 až 2019 bolo do odvetvia investovaných takmer 29 miliárd eur do 4300 spoločností. Zmienené podniky zohrávajú dôležitostú úlohu pri poskytovaní neoceniteľných know-how najmä v malých a stredných podnikoch.

Dôraz na ESG

CEE má dlhoročnú históriu vybudovanú na ESG procesoch. Každá z doteraz prezentovaných štúdií ukazuje, ako manažéri v CEE vytvárajú pracovné príležitosti popri starostlivosti o svoje portfóliá. Spoločnosti podporené private equity kapitálom zvýšili v roku 2018 svoju zamestnanosť medziročne o 10,7% na viac ako 316 000.

Súčasný stav

Pandémia aj naďalej ovplyňuje podnikanie na celom svete a vytvára potenciál urýchľovania trendov v digitalizácii, ktoré boli taktiež v ďalšej časti prezentované v priloženej štúdii od investovania až po exitovanie zaujímavých spoločností.

Celú správu môžeme nájsť v prílohe.

Zdroj: https://www.investeurope.eu/about-private-equity/private-equity-impact/private-equity-in-cee/