SLOVCA participovala na jednej z najväčšej technologickej konferencii SlovakiaTech. Mali sme česť usporiadať 2 panely zameriavajúce sa na venture capital a private equity na Slovensku. Panely sa rovnako ako v minulosti stretli s úspechom širokej verejnosti a dúfame, že sa konferencie zúčastníme aj v budúcnosti.

Panely:

1. Inovácie a early stage podpora projektov na Slovensku (15.9.2021 o 9:00)

Panelisti: Adam Brocka (Partner inovačnej agentúry @ Kiuub) a Tomáš Pavlík (Riaditeľ @ Regionálne centrum Košice pre EIT RawMaterials) a Stanley Macha (Zakladateľ @ Community coworkingu Starport)

Moderátor: Andrej Petrus (Investment manager @ ZAKA Ventures)

Najzaujímavejšie výseky z diskusie:

Stanley Macha ozrejmil ako pripravovať vstup ľudí do prostredia VC, ktoré v súčasnosti nie je pripravené, ako aj potrebu startupov zamerania sa na expanziu mimo Slovensko. Taktiež priblížil súčasné fungovanie campov- problémy, ktoré vidíme v súčasnosti a potrebu dbania na nájdenie investora a nájdenia synergie medzi ľuďmi v startupe. 

Tomáš Pavlík priblížil súčasné fungovanie grantov a častokrát zamieňané slová a rozdiel medzi grantom a Eurofondom. Následne priblížil ďalšie alternatívy čerpania ako je Brusel. 

Adam Brocka priblížil postavenie Kiuub na slovenskom trhu a ich cieľ inovovať veľké firmy, ktoré nemusia mať priestor/koncepčné knowhow. Taktiež sa pozrel na problém Impact hubov vyhľadávať nových participantov, keďže viac startupov z dôvodu malého trhu. Nutnosť vyhľadávania startup skautov a vymedzil postavenie akcelerátora financovaného súkromným/verejných sektorom z hľadiska udržateľnosti.

 

2. Venture capital a late stage investície na Slovensku (15.9.2021 o 11:00)

Panelisti: Vit Hanus ( Partner @ Zero Gravity Capital), Jakub Krajčovič (Investičný manažér @ Sandberg Capital) a Andrej Petrus (Investičný manažér @ ZAKA Ventures).

Moderátor: Lukáš Baloga (Project Manager @ SLOVCA a Portfólio Manager @ Wealth Effect Management)

Najzaujímavejšie výseky z diskusie:

Jakub Krajčovič priblížil stratégiu Sandberg Capital, ako aj kroky pri konzervatívnej expanzii v podobe vytvorenia platformy alebo addonu (Expandea- Slovinsko, Webglobe- Srbsko). Častý dôvod vstupu PE fondov do stabilnej firmy- využitie "bigger game" potenciálu, "management buyoutu." Taktiež v rámci stratégii vysvetliť vstup a dôvod majoritného vstupu u väčšiny investícii/postupného budovania majoritnej pozícii.

Andrej Petrus ozrejmil dôvod sektorovej diverzifikácie pri investíciách do firiem a pohľad na kooperovanie firiem v portfóliu. Na druhej strane, však upozornil na obmedzenie z dôvodu veľkosti fondu, čo odzrkadľujú aj ich investície do preseed a seed stageov na slovensko-českom trhu. Dôvodom prevahy investovania do technológii je podľa jeho názoru škálovateľnosť produktov, no potenciál vidí aj v zaradenia hardware elementu k čisto softvérovým firmám.

Vit Hanus vysvetlil ako funguje pipeline a uzatvorenie dealu so startupmi: 1. Due diligence termsheet 2. Súpis podmienok- terms & conditions  3. Samotný process dealu (finálny due diligence + transakčná dokumentácia). Nadviazal na Andreja a vyzdvihol potenciál slovenských technologických firiem ako zdrojov know-how a ich potenciál pre zahraničných investorov. Uzavretie dealu na Slovenskom trhu môže trvať od 1 až po 4 mesiace. 

Link na stiahnutie videí panelov nájdete TU.