V utorok 4.11.2021 sa uskutočnil Flagship event organizovaný SLOVCA v HubHub Twin City C, Bratislava, ktorý pozostával z Členskej schôdze a následne samotného Flagship eventu otvoreného pre širokú verejnosť.

Členskej schôdze sa zúčastnili členovia asociácie SLOVCA, teda investičné fondy, konzultantské, daňové a právne spoločnosti.

Na členskej schôdze SLOVCA, sme mali možnosť zrekapitulovať aktivitu za predošlé obdobie a plán nasledujúcej činnosti, správu o stave, činnostiach LTC, prezentovať súčasný stav financií a účtovníctva, ako aj odsúhlasiť účtovnú závierku na rok 2022.

Najdôležitejšou časťou členskej schôdze bolo však predstavenie nových členov SLOVCA, ktorí sa stali členmi po per-rollam hlasovaní v júli 2021. Privítali sme nového člena Správnej rady Mateja Říhu a predsedu Legal & Tax Committee Tomáša Buryho. Medzi riadnych členov SLOVCA boli privítané investičné spoločnosti Sandberg Capital a Venture to Future Fund.

Následne sa odhlasovali a privítali noví pridružení členovia SLOVCA: Dentons a MCL Advokátska kancelária.

Flagship event otvoril predseda správnej rady SLOVCA Ján Kutan, ktorý privítal prítomných, ako aj online učastníkov. Odprezentoval v krátkosti aktivity SLOVCA a vyzdvihol zriadenie a aktivitu Legal & Tax Committee (LTC) ako poradný orgán Správnej rady SLOVCA.

Prvou častou eventu bola prednáška Róberta Hanáka, profesora Ekonomickej Univerzity v Bratislave na tému Ako lepšie hodnotiť podnikateľské zámery v prvotných fázach rozvoja.

Následne pokračovalo predstavenie nového člena SLOVCA, venture capital fondu Venture to Future Funds, investičnými manažérmi Matejom Říhom a Miriamou Kováčovou.

Vyvrcholením večera bol diskusný panel na tému: Od nápadu k úspešnému biznisu.  Panelistami boli Matej Vtáčnik (CEO a spoluzakladateľ Vacuumlabs), Róbert Dusík (spoluzakladateľ TITANS Freelancers) a Marek Greško (spoluzakladateľ TITANS Freelancers). Panel moderoval Lukáš Baloga (Project Manager SLOVCA).

Panelisti priblížili, akým spôsobom vznikol nápad založenia spoločnosti. Zhodli sa, že hlavnou ingredienciou úspechu je poznať oblasť podnikania a nájsť spôsob, ako to robiť "inak" v porovnaní s konkurenciou. Častým problémom spoločností je, že manažment nevie presne, čo všetko obnáša práca ich kolegov, čo následne vytvára neporozumenie.

Následne sme sa u Vacuumlabs zamerali na cestu, ako dokázali vyrásť na súčassnú veľkosť primárne z vlastných zdrojov a ako vyberajú co-investičných partnerov pri spin-off investovaní. TITANS Freelancers priblížil, aké boli hlavné faktory pri výbere investora, aké špecifické atribúty absolvovali a čo priniesol do spoločnosti okrem kapitálu.

Nakoniec sme prenechali priestor publiku, ktoré sa nepýtalo iba na otázky z investičnej sféry, ale aj na vznik názvu ich spoločností a ako sa podieľajú na vzdelávaní nástupníckych generácií.

Chceme sa poďakovať všetkým návštevníkom a panelistom za účasť. Považujeme za jednu z úloh SLOVCA prepájať ekosystém na Slovensku, teda všetkých stakeholderov z oblasti venture capital a private equity, príležitosť na networking chceme pre našich členov naďalej organizovať. Ďalšou úlohou, ktorú sme týmto diskusným večerom sledovali, je informovanie verejnosti o venture capital a private equity možnostiach investície.

Po skončení pracovnej časti programu, následne pokračoval networking mixer. Všetko spojené s uvoľnenou náladou, drobným cateringom a ochutnávkou vína od Roba Páleníka.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia, ktoré bude (spolu)organizovať SLOVCA, alebo na ktorom sa zástupcovia SLOVCA s Vami stretnú.

SLOVCA