10.12.2020 sa uskutočnila online členská schôdza SLOVCA, kde sme mali možnosť zrekapitulovať aktivitu za predošlé obdobie, prezentovať súčasný stav financií a účtovníctva ako aj odsúhlasiť účtovnú závierku za rok 2019.

Najdôležitejšiou časťou členskej schôdze bolo ale predstavenie nových členov SLOVCA, ktorí sa stali členmi po per-rollam hlasovaní v lete 2020. Privítali sme tak v našich radoch aj oficiálne investične spoločnosti IPM Group, Jet Investment, Zero Gravity capital, Sandberg Capital a poradenské a právnické spoločnosti Aon, Barger Prekop, Danube Capital Advisors, High Gate, Mazars a Noerr. 

Po oficiálnej a uzavretej časti členskej schôdze sa pokračovalo vo verejne prístupnej online video konferencií, v diskusnom paneli. Diskusného panelu Private Equity a Venture Capital - aký bol rok 2020 pre Slovensko sa zúčastnili všetci členovia Správnej rady SLOVCA - Ján Kutan, Boris Kostík, Martin Chocholáček, Martin Magál a Radoslav Tausinger a moderoval ho projektový manažér SLOVCA Andrej Petrus. 

Medzi hlavné okruhy otázok patrili:

  • Deal sourcing a Deal making - aký vplyv mala pandémia na vyhľadávanie investičných príležitosti počas posledného roku, ich uzatváranie a investičnú aktivitu celkovo, kde sme reflektovali čísla o investičnej aktivite z EU od Invest Europe ku slovenským reáliam.
  • Bol rok 2020 rokom tlaku na znižovanie valuácií a ako sa zmenili príležitosti v oblastiach fundraisingu a exitovania portfolio spoločností?
  • Odporúčania na opatrenia do roku 2021 s priamym presahom na PE a VC.

Účastnici panelu vnímali obdobie korona krízy skôr ako príležitosť na trhu, ktorá dokonca spôsobila nečakaný nárast investičných oportunít v pipeline, no na opačnej strane spôsobila aj problémy portfóliovým spoločnostiam, ktorým musela byť venovaná vyššia energia, prípadne vyššia alokácia kapitálu z portfólia. 

Veríme, že rok 2021 sa bude niesť tiež v relatívne pozitívnom svetle pre PE a VC prostredie, no už teraz je zrejmé, že v roku 2021 budú oveľa viac ako v tomto roku témou distressed assets a rôzne reštrukturalizácie a konkurzy, čo bude iba spomaleným efektom krízy v roku 2020.

Prajeme vám všetkým úspešný rok 2021 plný príležitostí a príjemné a kľudné prežitie vianočných sviatkov. 

SLOVCA