Aktuálne štatistiky o výškách investícií, divestícií a fundraisingu v EU od partnerskej asociácie Invest Europe. 

Fundraising:

Predbežné údaje o výške fundraisingu pre H1 2020 v Európe dosahujú 49,2 miliárd €. To znamená, že do konca roka môže byť dosiahnutá výška fundraisingu v Európe, ktorá zodpovedá priemeru z troch predchádzajúcich rokov (2017-2019). 

Napriek ťažkostiam, ktoré predstavuje pandémia, bola výška fundraisingu v 1. polroku 2020 sľubná: celková suma (49,2 mld. EUR) bola iba o 4% nižšia ako sú výsledky za 1. polrok 2019 (51,3 miliárd EUR).

Investície:

Predbežné čísla ukazujú, že bolo investovaných 36,2 mld. EUR vo forme equity alebo vlastného imania do európskych spoločností v priebehu prvého polroka 2020. Je to výrazný medziročný pokles o 17% od 1. polroka 2019.

Na mesačnej úrovni výšiek investícií od januára do apríla sa ukázalo, že tieto mesiace neboli pandémiou výrazne ovplyvnené. Situácia sa zmenila až v mesiacoch máj a jún, keď úroveň investícií bola nižšia ako v ktoromkoľvek inom roku za predchádzajúce tri roky (2017 - 2019). Počet spoločností, ktoré obdržali za obdobie investície zostali väčšinou rovnomerné a mierne nižšie ako zaznamenané v predchádzajúcich rokoch. V H1 2020 dostalo equity investíciu 3 401 spoločností.

Pre hlbší detail o investíciach, fundraisingu a divestíciach si prečítajte priložený report.