V roku 2019 si stredná a východná Európa (CEE) pripomenula tridsiate výročie pádu Berlínskeho múru a začiatku reintegrácie regiónu do jadra Európy. Za posledných 30 rokov bol pokrok pozoruhodný a predstavuje jeden z mála globálnych príkladov na mierový, úspešný ekonomický a politický prechod.

Súkromný private equity kapitál zohral svoju úlohu v transformácií regiónu. Priemysel má  kapitál na vytvorenie a rozvoj podnikov zo súkromného sektoru, ktoré pomohli presadiť
región do popredia európského hospodárskeho rastu. Kapitál pomohla aj CEE regiónu
integráciu do globálneho hospodárstva, prináša zručnosti, riadenie, odborné znalosti a inovácie. 

Najmä v roku 2019 vytvoril private equity nové rekordy vo výške a počtu investícií do  spoločností v regióne CEE. V roku 2019 vidieť druhú najväčšiu sumu vôbec zhromaždené pre CEE VC fondy, je tak ešte viac kapitálu pripraveného na podporu rastu regiónu a  inovatívnych podnikov.

Prečítajte si viac detailov v priloženom reporte CEE Private Equity Activity 2019.